Europeisk studie med implementering av felles validerte spørreskjemaer for å karakterisere pasienter med irritabel tarmsyndrom - En statusrapport fra HIP-EU IBS - en LINK AWARD studie