IBD Nordic 11.-12. oktober i Malmö

IBD Nordic blir arrangert for tredje gang 11.-13. oktober, denne gang i Malmö. Programmet er laget av en uavhengig vitenskaplig komité der Bjørn Moum og Tom Øresland er de norske representantene.

www.ibdnordic.se