Samarbeidsmøte om levertransplanterte pasienter 13.09.18

Årets program vil omfatte de viktigste endringene i revidert levertransplantasjonsprotokoll, blant annet med fokus på vaksinasjon, oppfølging av nyresvikt og osteoporose og individuelt tilpasset immunsuppresjon.

Program

Påmelding innen 20. august 2017 til kristine.wiencke@ous-hf.no