Spesialitetskomite

member

Kristine Wiencke

Leder
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Lars Normann Karlsen

Medlem
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus

member

Tone Søberg

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer

member

Kjetil Kjeldstad Garborg

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Drude Taran Søberg

Medlem
Arbeidssted: Sykehuset Østfold