Styret

member

Birgitte Seip

Leder
Arbeidssted: Sykehuset i Vestfold HF

member

Øyvind Holme

Nestleder
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand

member

Brita Marie Solheim

Medlem
Arbeidssted: Klinikk Drammen sykehus
Telefon: 32803000

member

Christine Slinning

Medlem
Arbeidssted: Klinikk for medisin - Møre og Romsdal

member

Margit Brottveit

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member

Kristine Wiencke

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF

member