Innmelding Norsk gastroenterologisk forening

Alle som er medlemmer av Den norske lægeforening, og som er interessert i fordøyelsessykdommer og/eller gastroenterologisk kirurgi er velkommen som medlemmer i Norsk gastroenterologisk forening.

Du kan melde deg inn ved å sende mail til Birgitte Seip.

Mer om emnene