2013

search

Periode

  • År: Måned:

6 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

MSD forskningsstipend 2013

Tildelt: Ann Elisabeth Østvik, Pham Khan Do-Cong og Trond Engjom

Roche forskningsstipend 2013

Tildelt: ingen søkere

Tillotts Pharma reisestipend 2013

Tildelt: Kristin Kaasen Jørgensen

Midler fra NGFs forskningsfond

Tildelt: Eivind Næss-Jensen

Abbott stipend (pankreatology) 2013

Tildelt: Trond Engjom

Olympus reisestipend 2013

Tildelt: Pham Khan Do-Cong

6 sider. Side 1 av 1