Faggrupper

Norsk forum for gynekologisk onkologi

Foreningen for Utdanningskandidater i Gynekologi og Obstetrikk

Medlemmer og mandat

Komiteens oppgaver er å bistå leger i spesialisering og utdanningsinstitusjonene for å sikre en god spesialistutdanning

Norsk Gynekologisk Endoskopiregister 

Kvalitetsutvalget er ansvarlig for foreningens Veileder Gynekologi og Fødselshjelp. 

PSL

Praktiserende Spesialisters Landsforening

Medlemmer og mandat

TILHØRIGHET I INTERNASJONALE FORENINGER:

Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology

EUROPEAN BOARD & COLLEGE OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

EUROPEAN NETWORK OF TRAINEES IN OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY

The International Federation of Gynecology and Obstetrics