Gynekologen

Medlemsblad for Norsk gynekologisk forening som kommer ut med fire utgåver i året.

GYNEKOLOGEN er en uavhengig tidsskrift. Meninger og holdninger avspeiler ikke nødvendigvis den offisielle holdningen til styret i NGF, eller Dnlf. Signerte artikler står for forfatterens egen ansvar. Kopiering av artikler kan tillates etter kontakt med ansvarleg redaktør og oppgjeving av kjelde.

Redaktør

Send Mail til Jenny Alvirovic

jennyalvirovic@hotmail.com