Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet

Jordmødre som har fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre og gynekologer og obstetrikere som utfører prenatale ultralydundersøkelser.

Kursbeskrivelse:

Undervisningen er samlingsbasert og strekker seg over to semester og gir 15 studiepoeng, med studiestart i mars og innlevering av siste oppgave på november/desember 2019.

Det er tre samlinger i Trondheim, resten av studietiden foregår på hjemstedet. Det forutsettes at søker kan arbeide med ultralyddiagnostikk på sitt hjemsted under utdanningsperioden.

1. samling: 
Studiet starter med to uker hvor det blir gitt både teoretisk og praktisk undervisning i Doppler ultralyd på maternelle blodkar, som arteria uterina, og føtale blodkar som ductus venosus, arteria cerebri media, arteria umbilicalis og vena umbilicalis.

2. samling:
Den neste samlingen før sommerferien varer i en uke hvor det blir gitt teoretisk og praktisk undervisning i den utvidede fosterhjerteundersøkelsen med fokus på de fem basale tverrsnitt med applikasjon av Doppler ultralyd.

3. samling:
På høsten er studentene samlet i en uke hvor fokus vil være på den kliniske bruken av Doppler ultralyd i svangerskapsomsorgen.

Se informasjon om samlingsdatoer lenger ned på siden.

Det blir definert oppgaver som studenten skal levere jevnt gjennom studietiden. Oppgavene er basert på mappevurdering.

Læringsmål:

Læringsutbytte etter fullført utdanning:

 • Beskrive og forklare hva Doppler ultralyd er og vise forståelse for metodens bruksområder innen obstetrisk ultralyd 

 • Beherske utøvelsen og den kliniske vurderingen av Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar
 • Beherske utøvelsen og den kliniske vurderingen av Doppler ultralyd på fosterhjertet
 • Identifisere risikogravide og vurdere videre oppfølging
 • Analysere nye problemstillinger ved patologiske svangerskap i samsvar med egen kompetanse og ansvarsområde
 • Gi omsorg og ivareta den gravide og hennes partner i forbindelse med ultralydundersøkelsen

Eksamensbeskrivelse:

Siste avsluttende oppgave har innleveringsfrist 29.november 2019. Kontinuerlig praktisk evaluering.

Forventede forkunnskaper:

 • Grundig kjennskap til fosterets anatomi og fysiologi 

 • Innsikt og forståelse i ultralydapparatenes innretning og tekniske oppbygging
 • Kan framstille bilder med tilstrekkelig informasjon til å utføre en optimal fosterundersøkelse

Tid og sted for kurs/samlinger:

Det er tre samlinger på tilsammen fire uker:

 • 18. mars – 29. mars 2019
 • 20. mai – 24. mai 2019
 • 4.november – 8. november 2019

Samlingene finner sted ved Nasjonalt senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kurset kan søkes her:

https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=ntnu&kursEtterutdkurskode=UL6003&kursKurstidsangivelsekode=V2019

 

Informasjon

 • Hvor: St. Olavs Hospital Trondheim
 • Dato: 18.03. 09:00 - 08.11.2019 16:00.