Årsmøtet 2005, Norsk gynekologisk forening

Stavanger 1.-3. september 2005.
Oppdatert program med abstrakter & årsrapporter

 

ONLINE PÅMELDING. Oppdatert program 08.08. 2005

"Vi fikk innover 50 abstracter, og har prioritert under hensyn til Vitenskapelig kvalitet, abstractenes kvalitet og kompletthet, geografi, yngre fremfor eldre og ingen får presentere mer enn ett foredrag. Det betyr at flere gode innlegg ikke får plass.Dette er fornem nød og en honnør som fagmiljøet må ta til seg!" - Ingard Nilsen

TORSDAG 1. SEPTEMBER

Formøter

10.00 - 12.00

NUGG
FUGO
Kolleger i spesialistpraksis: Tap av lisens
 

12.00 - 13.00

Lunsj
 

Årsmøte 2005

13.00 - 13.30

Velkommen
Leder i NGF, Kjell Å. Salvesen
Ordfører i Stavanger

Kulturelt innslag
 

13.30 - 15.15
 

Symposium: Når mediene skyter på helsetjenesten
Panel: Per Børdahl, Bente Romøren, Per-Henrik Stenstrøm
 

15.15 - 16.00

Besøke utstillere/kaffe
 

Frie foredrag

16.00 - 16.15

Validering av indirekte og direkte metoder for å predikere term ved hjelp av ultralydmålinger
S Eik-Nes, HG Blaas, HK Gjessing, P Grøttum
Les abstract
 

16.15 - 16.30

Prediksjon av termin, testing av nye referansetabeller
SL Johnsen, S Rasmussen, T Kiserud
Les abstract
 

16.30 - 16.45

Overtidig svangerskap og stort barn: risiko for fødselskomplikasjoner
OH Rognerud Jensen, A Eskild
Les abstract
 

16.45 - 17.00

Har konisering betydning for utfallet av svangerskap?
S Albrechtsen, S Rasmussen, S Thoresen, L Irgens, OE Iversen
Les abstract
 

17.00 - 17.15

Transperineal ultralydundersøkelse ved vannavgang
T Eggebø, LK Gjessing, E Smedvig, I Økland, C Heien, M Tangerud, K Utne, K Stangeland, P Romundstad, KÅ Salvesen
Les abstract
 

17.15 - 17.30

Forekomsten av preeklampsi i Akershus fylke og Norge for øvrig i løpet av de siste 35 år
BL Dahlstrøm, ME Engh, G Bukholm, P Øian
Les abstract
 

17.30 - 17.45

Seriemålinger av umbilikalarteriens pulsatile indeks i fosterovervåkningen
G Acharya, T Wilsgaard, GKR Berntsen, JM Maltau, T Kiserud
Les abstract
 

17.45 - 18.00

Laparoskopisk behandling av dypt infiltrerende endometriose (DIE) til colon rectosigmoideum og blære
A Langebrekke, B Busund, O Istre, HO Johannessen, E Qvigstad
Les abstract
 

19.30

Sosial sammenkomst

 • # 1: Svangerskapsomsorgen. Kjell Salvesen. Les mer
 • # 19 og 20: PROM og prematur fødsel. Kathrine Sjøborg.
  Les mer: kap. 19 / kap. 20
 • # 21 og 41: CTG/STAN/pH (i graviditet og under fødsel). Torunn Eikeland og Tore Henriksen Les mer: kap 21 / kap. 41
 • # 27: Overtidig svangerskap. Runa Heimstad. Les mer
   
 • FREDAG 2. SEPTEMBER

  09.00 - 10.30

  Veileder i fødselshjelp
  Møteledere: Ole Erik Iversen, Sverre Sand, Bjørn Backe

  Kapitler som skal behandles:

  10.30 - 11.00

  Besøke utstillere/kaffe
   

  11.00 - 12.30

  Veilederseminar i fødselshjelp fortsetter
   

  12.30 - 13.45

  Lunsj
   

  Frie foredrag

  13.45 - 14.00

  TVT operasjon for kvinner med blandingsinkontinens: Kan preoperative variabler predikere operasjonsresultatet?
  S Kulseng-Hanssen, H Huseby
  Les abstract
   

  14.00 - 14.15

  Lack of PTEN expression in endometrial intraepithelial neoplasia is correlated with cancer progression
  A Steinbakk, B van Diermen, E Janssen, I Skaland, GL Mutter, K Løvslett, J Baak
  Les abstract
   

  14.15 - 14.30

  Patologisk ekspresjon av p53 og p16 i preoperativt utskrap identifiserer aggressiv endometriecancer
  IB Engelsen, I Stefansson, LA Akslen, HB Salvesen
  Les abstract
   

  14.30 - 14.45

  En randomisert studie for å vurdere forskjellene mellom monopolar (loop-reseksjon) kirurgi med Glycine 1,5 %, og bipolar kirurgi med fysiologisk saltvann ved hysteroskopisk kirurgi
  A Berg, A Langebrekke, E Lande, G Sponland, O Istre
  Les abstract
   

  14.45 - 15.15

  Kaffe / besøke utstillere
   

  Frie foredrag

  15.15 - 15.30

  Perineal ruptur grad III-IV: Kjenner vi omfanget?
  E Baghestan, RM Steen, AK Sande, I Lyslo, I Solvang, PE Børdahl
  Les abstract
   

  15.30 - 15.45

  Overvåkning av setefødsler med ST-analyse: årsmateriale 2004
  J Kessler, I Borthen, G Midbøe, S Albrechtsen
  Les abstract
   

  15.45 - 16.30

  Spesialistutdanningen. Seteforløsning etter SMM-rapporten: status 2005
  Kjell Salvesen, Tone Skeie Jensen, Pål Øian, Susanne Albrechtsen

   

  16.30 - 18.00

  Generalforsamling NGF
  Les årsrapporter
   

  20.00

  Bankett


  LØRDAG 3. SEPTEMBER
   

  09.00 - 10.30

  Sentralisering av gynekologiske operasjoner: Hva blir konsekvensene?
  Møteleder: Ole Erik Iversen
  Innledere: Claes Trope og Kåre Augensen

  10.30 - 11.00

  Besøke utstillere / kaffe
   

  Frie foredrag

  11.00 - 11.15

  Arteriell blodforsyning i fosterleveren i svangerskapets siste 20 uker
  C Ebbing, S Rasmussen, T Kiserud
  Les abstract
   

  11.15 - 11.30

  Hjelper magnesiumbehandling mot leggkramper under graviditet?
  IH Nygaard, A Valbø, T Bøhmer
  Les abstract
   

  11.30 - 11.45

  Obstetrisk plexus brachialis skade - 10 års materiale fra Trondheim (1991-2000)
  EB Magnussen, OJ Johansen, B Backe
  Les abstract
   

  11.45 - 12.00

  Metformin passerer over til fosteret ved behandling av gravide PCOS kvinner
  E Vanky
  Les abstract
   

  12.00 - 12.15

  Postoperative sårinfeksjoner etter keisersnitt: en prospektiv
  kohortestudie
  HK Opøien,A Valbø, M Wahlberg, A Grinde-Andersen
  Les abstract
   

  12.15 -12.30

  Har vi dratt inn nok DRG i dag, eller ... ?
  LN Berge
  Les abstract
   

  12.30 -13.45

  Lunsj
   

  Frie foredrag

  13.45 - 14.00

  Seksuell Aktivitet Skjema (SAQ)
  I Vistad, SD Fosså, GB Kristensen, A Mykletun, AA Dahl
  Les abstract
   

  14.00 - 14.15

  The assosiciation between chronic respiratory symptoms and urinary incontinence in women
  YS Hannestad, S Hunskår
  Les abstract
   

  14.15 - 14.30

  Vulvavestibulitt: en rapport fra vulvaklinikken ved Rikshospitalet
  K Edgardh, R Kirschner, AL Helgesen
  Les abstract
   

  14.30 - 14.45

  Hysteroskopisk reseksjon av symptomatiske og asymptomatiske endometriepolypper: en retrospektiv studie av 411 pasienter
  M Lieng, E Qvigstad, H Jørgensen, A Langebrekke, O Istre
  Les abstract
   

  14.45 - 15.00

  Induced abortion versus motherhood: the impact of education in Norway and Pakistani women in Oslo, Norway
  A Eskild, BI Nesheim, B Busund, S Vangen
  Les abstract
   

  15.00 - 15.15

  Oral versus self-administered vaginal misoprostol at home before surgical termination of pregnancy in different ethnic populations: a randomised controlled trial.
  KS Oppegaard, BI Nesheim, E Qvigstad
  Les abstract
   

  15.30 - 16.00

  Kaffepause
   

  16.00 - 16.15

  Volum av intern og ekstern analsfinkter undersøkt med tredimensjonal ultralydteknikk
  IP Olsen, T Wilsgaard, K Augensen, T Kiserud
  Les abstract
   

  16.15 - 16.30

  Sammenligning av vaginal ultralyd og væskesonografi med hysteroskopi og fraksjonert abratio til diagnostisering av endometriepolypper hos postmenopausale kvinner
  H Sundhagen
  Les abstract
   

  16.30 - 16.45

  VIP-studien (Venous thromboembolism In Pregnancy). Epidemiologi og sykdomsmekanismer
  A Flem Jacobsen, PM Sandset, FE Skjeldestad
  Les abstract
   

  16.45 - 17.00

  Er det sammenheng mellom salg av reseptfri nødprevensjon og abortrater i Norge?
  K Furu, S Vangen, A Eskild
  Les abstract
   

  17.00

  Avslutning, årsmøtet NGF 2005
   

  Sosial sammenkomst om kvelden