2013

search

Periode

  • År: Måned:

37 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Nytt gjennombruddsprosjekt om keisersnitt

Føredragsfiler frå Soria Moria

Call for abstracts - EBCOG

Frist 15. desember

Anti-trombotisk behandling

Nye nasjonale retningsliner

Pengar til global kvinnehelse

Kontingentauke 50 kr

Prisvinnarar på årsmøtet

Mange gode foredrag og plakater

Hugs å ta kontakt for utbetaling av prispenger innan 3 mnd

Ny leiar i Norsk Gynekologisk forening

Jone Trovik tar over som leiar 01.01.2014 etter Knut Hordnes

Referat frå generalforsamlinga

Send inn abstrakt!

Det er no opna for abstract submission til NFOG 2014

Oppdatert veileder i gynekologisk onkologi

Epitelial ovarialcancer

Keisersnitt - Soria Moria

Ideseminar for gjennombruddsprosjekt

21.-22. november

Invitasjon og program

CTG- og STAN-kurs

Nytt kurs 28.-29.november

Rikshospitalet

2nd Arctic Pelvic Floor Meeting

7.-8. november, Trondheim

NFOG seminar

"Harmonizing and improving the Nordic ObGyn training - how to get there?".  7.-8. november

Organisering av overgrepsmottak

Uttalelse til Stortingsmelding nr 15: Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.

Nasjonalt STAN-erfaringsmøte

24.09.2013 i Stavanger

Meld deg på nå!

Forskningsstipend

Med utgangspunkt i erstatningssaker i gynekologi

Søknadsfrist 1. oktober 2013

Søker veileder og stipendiat

Nytt gjennombruddsprosjekt om keisersnitt

Ynskjer innspel før informasjons-/idedugnadsmøte på Soria Moria 21-22

Bayers Gynekologiske Hederspris

Forslagsfrist 15. august

Forskningsstipend

Søknadsfrist 15. august

Reservasjonsrett

Debatten går varmt i media. Generalforsamlinga i NGF vedtok ein resolusjon på årsmøtet

Fagleg utflukt til Costa Rica eller India

People to People Citizen Ambassador Programs

37 sider. Side 1 av 2