Terminbestemmelse

Endeleg referat frå møter med Helsedirektoratet

Terminbestemmelse

NGF har vært i møte med Helsedirektoratet to ganger etter de publiserte sin anbefaling om at kun eSnurra i andre trimester skulle brukes for terminbestemmelse. Vår forståelse av både faglig grunnlag for og selve beslutningsprosessen er så vidt forskjellig fra Helsedirektoratets at selv det å fremformulere et endelig referat (se link) fra sist møte 17. april 2015 har tatt over fire måneder. Styret i NGF er fortsatt ikke kjent med at noen avdelinger har endret sine rutiner mhp ultralydmetode. Vi vil fortsatt anbefale at man forholder seg til gjeldende Veileder i Fødselshjelp.

Sjå referatet her >>