EBCOG-kongress i Bergen i 2020!

EBCOG-kongress i Bergen i 2020!

På EBCOG kongressen i Torino i mai ble Bergen etter avstemning i EBCOG Council valgt til kongressby i 2020.  Bergen vant med klar margin til de andre kandidatene nemlig Roma, Aten og Budapest.

Jone Trovik blir kongresspresident. Bak kåringen ligger flere års forberedelser og promotering av den norske delegasjonen med bred støtte av de øvrige nordiske land gjennom NFOG. Blant annet har NFOG som kjent valgt å forskyve kongressen i 2020 til 2021: Etter NFOG 2018 i Odense, blir det NFOG i Reykjavik i 2021.

Vi vil arbeide for at det blir sterk nordisk preg på EBCOG kongressen både med  foredragsholdere og deltakere og håper på fortsatt god støtte av alle nordiske kolleger.

 

Knut Hordnes og Arild Kloster Jensen

NGF representanter i EBCOG

 

Rolf Kirschner

General sekretær i EBCOG