Helseatlas for gynekologi

Får alle kvinner et likeverdig tilbud i hele landet? Hvilke inngrep gjøres for ofte? Helse-atlas-folkene la ned en fantasik jobb for å kartlegge dette!

Helseatlas for gynekologi
foto: colourbox

Kartleggingen av den gynekologiske helsetjenesten viste en stor variasjon i utførte inngrep og undersøkelser. Det viste seg for eksempel at det opereres mange flere for inkontinens i nord, enn bare pasientpreferanser kunne forklare. Også åpne hysterektomier er mere vanlig. 

Stine Adreasen, styremedlem i NGF og seksjonsoverlege ved Bodø sykehus, sier i Dagens Medisin at tallene bekrefter mistanken om at det er ulikheter i landet.

Med interaktive kart, mange tabeller og lettlest tekst er dette ikke bare et viktig bidrag for en likeverdig helsetjeneste, men også virkelig en morsom lesning for alle gynekologer, og ikke minst pasienter.

https://helseatlas.no/atlas/155/read-more