Om oss

Vi er foreningen for alle norske gynekologer!

Foreningens navn er Norsk Gynekologisk Forening (NGF), på engelsk "Norwegian Society of Gynecology and Obstetrics".

Alle medlemer i Den Norske Legeforeningen (DNLF) er medlem av en fagmedisinsk forening. Foreningen er som fagmedisinsk forening en avdeling i DNLF og vedtektene gjelder i tillegg til DNLFs lover. Medlemskontingenten i Norsk Gynekologisk forening er inkludert i hovedkontingenten til DNLF. 

NGF betaler et kollektivt medlemskap for alle sine medlemer i NFOG (den nordiske fellesorganisasjonen), EBCOG (europeisk fagorganisasjon) og FIGO. Medlemene har tilgang til tidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, som er online tilgjengelig.

Formål og oppgaver

- Å fremme utviklingen av faget gynekologi og obstetrikk i Norge.
- Å virke for internordisk og internasjonalt samarbeid med foreninger som                               arbeider for gynekologi og obstetrikk.

NGF er ansvarlig utgiver av Gynekologen og Nettsidene. NGF er økonomisk ansvarlig utgiver av publikasjonene.

Foreningens organer
Foreningens organer er: Årsmøtet, Styret, Valgkomité, Desisorer

Møt styret i Norsk Gynekologisk Forening

Nettredaktøren har møte- og talerett ved styrets møter. I saker som vedrører publikasjonene har redaktørene forslagsrett. Redaktørene og redaksjonen oppnevnes av styret for 4 år.

Redaktør og mandat

tittelbilde gynekologen

Les her om lover og regler for Norsk Gynekologisk Forening

Skjema for kompensasjon honorar (inkl. reiseregning)
Reiseregningsskjema NGF

Satser for reiseregning, praksiskompensasjon og honorar DNLF sentralt

NGF er samarbeidspartner og medlemer i NFOG, EBCOG/ENTOG, FIGO

Her er en liste over alle som har mottatt hedersprisen siden 1986.

Se hvem som var NGF leder tidligere!