NGF-STYRET

Møt styret i Norsk Gynekologisk Forening

3. styremøte i 2018 på en søndag i juni. Kirsten Hald er med med brukket bein via skype fra sykehussengen

Styret består av leder, nestleder og fire styremedlemmer. Lederen velges ved eget valg og bør ha sittet i styret tidligere. Styrets øvrige medlemmer velges samtidig. Styret skal ha følgende sammensetning: Et medlem er representant for praktiserende spesialister, et medlem er ikke-spesialist i utdanningsstilling, og minst et medlem skal ha akademisk kompetanse. Det velges tre varamedlemmer, hvorav to er personlige varamedlemmer for henholdsvis styrets ikke-spesialist og for den praktiserende spesialist.

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1.januar etter styrevalget, og leder sitter i to eller maksimalt 4 år ved gjenvalg. Styremedlemmene velges for en periode med mulighet for gjenvalg, men maksimalt seks år.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Redaktør for Gynekologen og Nettredaktør har møterett på styremøter, men ikke ingen stemmerett.

På styremøte den 25.10.2018 i Stavanger forberedte vi blant annet årsrapporten som ble lagt frem under generalforsamlingen dagen etter, da Årsmøtet gikk av stablen. Som alltid var det mange henvendelser å ta opp og diskutere og referatet blir tilgjengelig for alle medlemmer når det er godkjent.

Siste styremøte i 2017 ble holdt den 27.11.2017 i Oslo, og det nye styret konstituerte seg da. (Referatet finner du her). Bildet fra dette møte finner du øverst. Styrebytte feiret vi med den tradisjonelle bytte-middagen hjemme hos nettredaktøren.

Styrebytte og tradisjonell middag

Neste styremøte holdes i Oslo den 06.02.2018.

Styret

member

Nils-Halvdan Morken

Leder
Arbeidssted: Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus

member

Stine Andreasen

Nestleder
Arbeidssted: Kvinne/Barn klinikk - Bodø

member

Hans Kristian Opøien

Medlem
Arbeidssted: Akershus universitetssykehus HF

member

Yngvild Skåtun Hannestad

Medlem
Arbeidssted: Yngvild Skåtun Hannestad AS

member

Kirsten Hald

Medlem
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
Telefon: 22 89 40 00

member

Anders Einum

Medlem
Arbeidssted: Kvinneklinikken
Telefon: 48053086

member

Ane Øyås Bergquist

Varamedlem
Arbeidssted: Helse Nord-Trøndelag HF

member

Maren Elisabeth Baumann

Varamedlem
Arbeidssted: Haugesund Gyn. klinikk

member

Frida Andræ

Varamedlem
Arbeidssted: Kvinne/Barn klinikk - Bodø

STYREMEDLEMER FRA 1.1.2018

Nils Halvdan Morken (Leder NGF, før vitenskapelig sekretær).

Stine Andresen (Nestleder NGF i andre periode)


Hans Kristian Opøien (Kasserer NGF) 

 


Kirsten Hald (Vitenskaplig sekretær NGF)

 


Anders Einum (Sekretær NGF)


Yngvild Hannestad (PSL, Bergen)