Bakterielle infeksjoner hos gravide

Babill Stray-Pedersen
Ingvild Sørby
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum

Velg i nedtrekksmenyen
     GBS - se kapittel 11
10.1 Gonore
10.2 Chlamydia
10.3 Bakteriell vaginose
10.4 GAS
10.5 Listeria
10.6 Toxoplasmose


ICD-10

O98     Infeksjonssykdommer hos mor som kompliserer svangerskap, fødsel og barselstid
P00.8 Foster og nyfødt påvirket av spesifisert tilstand hos mor
P36 Bakteriell sepsis hos nyfødt


Definisjon
Mange bakterier kan infisere fosteret via den gravide. Enkelte av bakteriene tilføres utenfra, mens andre tilhører kvinnens normale genitale flora hvor overvekst kan føre til patogenitet. Infeksjonen smitter fra mor til foster oftest ved oppadstigende spredning fra vagina eller ved direkte kontaktsmitte fra en infisert fødselskanal. Enkelte infeksjoner spres fra mor til foster hematogent via placenta. Infeksjonene kan føre til sykdom både hos mor og barn. De øker risikoen for spontan abort, for tidlig fødsel, intrauterin vekstretardasjon, medfødte misdannelser og alvorlig fosterinfeksjon.
Heldigvis forblir de fleste barna friske og normale. Vi vet ikke hvorfor enkelte gravide overfører infeksjonene, mens andre ikke gjør dette.