Genital klamydia infeksjon

Babill Stray-Pedersen
Ingvild Sørby
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10

A56.9     Klamydia infeksjon i nedre uro-genitalsystem


Forekomst
Genital klamydia er den vanligste seksuelt overførte bakterielle infeksjon i Norge. 17000 tilfelle ble registrert i 2004. Infeksjonen er hyppigst hos seksuelt aktive kvinner under 25 år.
Prevalensen hos gravide varierer mellom 3-5 %.

Etiologi
Chlamydia trachomatis overføres ved seksuell kontakt. En av fem som har samleie med en smittet person, vil selv bli smittet. Inkubasjonstid er 5-14 dager. Bakterien infiseres sylinder epitel i urogenitaltraktus.

Risikofaktorer
Risikogrupper er:

  • Kvinner under 25 år
  • Kvinner med ny partner
  • Kvinner med økt vaginal utflod, uretritt symptomer uten bakteriuri

Diagnostikk
Klinikk: Oftest asymptomatisk. Økt utflod samt dysuri kan være symptom hos gravide.
Laboratorie påvisning: Genteknologiske metoder: (PCR er vanlig i dag).
Prøver tas fra: Cervix, uretra, urin evnt vulva, vagina.
Selvprøve anbefales dvs: kvinnen kan selv ta prøve av initialurin på egnet prøvebeholder eller penselprøve fra vulva, vagina.

Tiltak/ behandling
Det er omdiskutert hvorvidt alle gravide skal undersøkes for klamydia ved første svangerskapskontroll.

Behandling
Antibiotikabehandling med Azitromycin engangsdose (1 gr) anbefales til partner og ikke-gravide. Har vært brukt hos gravide med god effekt og uten bivirkninger.

Tidligere ble erytromycin anbefalt til gravide, men pga gastrointestinale bivirkninger og risiko for hjertemisdannelser ved bruk i 1 trimester anbefales gravide annen medikasjon: Amoxicillin (500mg x 3 i 7 dager) eller klindamycin (2 uker)

Kontrollprøve tas 5-6 uker etter behandlingen. Folketrygden dekkerutgifter (også egenandel) til legeundersøkelse, behandling og kontroll.

Komplikasjoner
Klamydia forårsaker cervicit, uretritt og bekkenperitonitt hos kvinner. Barnet kan smittes ved vaginal fødsel og kan utvikle øyeinfeksjon som manifesteres etter 1-2 uker og pneumoni etter 3 uker. Hvorvidt klamydia kan føre til preterm fødsel er ikke avklart.

Oppfølging
I smittevernloven er klamydia definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Meldingen skjer anonymt og summarisk fra de mikrobiologiske laboratoriene. Smitteoppsporing av partner er pålagt.

Kilder

  1. Brocklehurst P, Rooney G Interventions for treating genital chlamydia trachomatis infection in pregnancy (Cochrane Review). In: The Cochrane Library,2003, Issue 3, 2003.

  2. Clinical Effectiveness Group. National guideline for the management of Chlamydia trachomatis genital tract infection. Sex Transm Infect 1999;75(Suppl 1):4-8.

  3. Gencay M et al. Chlamydia trachomatis infection in mothers with preterm delivery and in their newborn infants. APMIS 2001;109(9):636-40

  4. Larsen B, Glover DD. Serum erythromycin levels in pregnancy. Clin Therapeutics 1998;20(5):971-7