Bakteriell vaginose

Babill Stray-Pedersen
Ingvild Sørby
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10

N89.9     Uspesifisert, ikke inflammatorisk lidelse i vagina.


Etiologi
Økologisk ubalanse i skjedens bakterieflora hvor den aerobe floraen erstattes med en mengde anaerobe bakterier også Gardnerella vaginalis, mykoplasma og s-formede bakterier. Laktobakteriene mangler og syrenivået reduseres

Forekomst
Finnes hos 10-20 % av kvinner i fertil alder.
Cirka 50 % har ingen symptomer, mens 50 % har illeluktende utflod.

Diagnostikk
Diagnosen stilles ved hjelp av:

Amsels kriterier:     3 av 4 kriterier bør være oppfylt
Tynn homogen utflod
pH > 4,5
Positiv luktetest ("fiskelukt" med KOH)
Clueceller ved mikroskopi av våt preparat og ingen laktobakterier.
Dyrkning har ingen plass i diagnostikken


Behandling
Symptomatisk BV (illeluktende, økt utflod) bør behandles.

Klindamycin:     Dalacin® vaginalkrem (2 %) i 7 dager eller vagitorier i 3 dager
Metronidazol Peroralt: 400-500 mg x 2 i 7 dager
evt. 2 gram engangsdose dag 1 og 3 dag
Engangdosering er mindre effektivt enn mer ukes behandling.
Vaginalgel: Zidoval i 5 dager

For å forebygge for tidlig fødsel er det viktig at behandlingen gis tidlig i svangerskapet

Oppfølging

Behandlingen har en effekt på ca 70%. Gjentatt behandling hos disse kan være nyttig.
Partner behandling ikke nødvendig

Komplikasjoner
Gravide med BV har dobbelt risiko for å senabortere eller føde prematurt. Jo tidligere i svangerskapet den abnormale floraen eksisterer, jo større er risikoen for for tidlig fødsel.

Tiltak

Hvorvidt kvinner gravide skal screenes er svært omdiskutert.
Selvtesting hvor gravide undersøker vaginal pH er forsøkt med god effekt.
pH >4,5 indikerer at vaginal floraen bør undersøkes nærmere.
Meta-analyser har vist at både oral og vaginal antibiotika fjerner BV. Effektiviteten er 70%
Testing og behandling av BV kvinner med tidligere senabort eller for tidlig fødsel har ført til bedret utkomme ved neste svangerskap
To nye RCT studier hvor behandlingen har vært gitt tidlig i svangerskapet har forhindret preterm fødsel. I Sverige er det nylig vist at BVscreening/behandling reduserte preterm fødsel før 34 uker. Svangerskapet ble forlenget med 32 dager.

Råd

Kvinner med tidligere senaborter og eller preterm fødsel samt BV bør profylaktisk behandles tidlig i neste svangerskapet eller helst før neste graviditet.

Kilder

  1. Joesoef MR, Schmid G. Bacterial vaginosis. Clin Evid. 2005 Jun;(13):1968-78.

  2. Larsson PG, Bergstrom M, Forsum U, Jacobsson B, Strand A, Wolner-Hanssen P. Bacterial vaginosis. Transmission, role in genital tract infection and pregnancy outcome: an enigma. APMIS. 2005 Apr;113(4):233-45.

  3. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F, Hay P. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymptomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet 2003;361:983-8.

  4. Lamont RF, Sawant SR. Infection in the prediction and antibiotics in the prevention of spontaneous preterm labour and preterm birth. Minerva Ginecol. 2005 Aug; 57(4):423-33.

  5. Larsson PG, Fahraeus L, Carlsson B, Jakobsson T, Forsum U; the premature study group of the Southeast Health Care Region of Sweden. Late miscarriage and preterm birth after treatment with clindamycin: a randomised consent design study according to Zelen. BJOG. 2006 Jun;113(6):629-