Streptokokk gruppe A infeksjon

Babill Stray-Pedersen
Ingvild Sørby
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10

B59.0     Gruppe A - streptokokk infeksjon


Forekomst
Ca 100 kvinner i alle aldre rammes årlig av invasiv infeksjon i Norge.

Etiologi
Bakterien Streptococcus pyogeness: gruppe A streptokokker (GAS) koloniserer svelget i opp til 10%. De fleste er asymptomatiske bærere. Bakterien kan fremkalle lokale ikke invasive infeksjoner som brennkopper, rosen, tonsillitt og otitt. Kan også forårsake skarlagensfeber, barselsfeber og nekrotiserende fascitt.

Risikofaktorer
Ved alvorlige GAS infeksjoner kan det utvikles vevshenfall på grunn av ulike toksiner.
Barselkvinnen med stor sårflate i uterus samt episiotomi eller sectioarr, er spesielt utsatt.

Diagnostikk

Klinisk:     ofte lavgradig feber, med raskt stigende infeksjonstegn og sepsisutvikling i løpet av noen døgn (toksisk sjokk)

Laboratoriepåvisning: Dyrkning av bakterien fra vev, kroppsvæske, blod.

Tiltak /Behandling
Infeksjonens forløp kan bli svært dramatisk.
Hurtig diagnostikk og intensiv behandling er nødvendig:
Store doser antibiotika: Penicillin kombinert med klindamycin og aminoglykosider
Øyeblikkelig radikal fjernelse av affisert vev.

Komplikasjoner

Alvorlig invasiv GAS sykdom (feks nekrotiserende fascitt) har økt i senere år.
Den fryktede barselsfeberen i gamle dager (Semmelweiss) skyldes GAS.

Profylakse:
God hygiene med hyppig håndvask for å unngå bakteriespredning (Semmelweiss)

Kilder

  1. Nathan L, Peters MT, Ahmed AM, Leveno KJ. The return of life-threatening puerperal sepsis caused by group A streptococci. Am J Obstet Gynecol 1993; 169: 571-2.

  2. Panaro NR, Lutwick LI, Chapnick EK. Intrapartum transmission of group A streptococcus. Clin Infect Dis 1993; 17: 79-81.

  3. Stevens DL, Tanner MH, Winship J, et al. Severe group A streptococcal infections associated with a toxic shock-like syndrome and scarlet fever toxin A. N Engl J Med 1989; 321: 1-7.

  4. Stevens DL. Streptococcal toxic-shock syndrome: spectrum of disease, pathogenesis, and new concepts in treatment. Emerg Infect Dis 1995; 1: 69-78.