Listeriose

Babill Stray-Pedersen
Ingvild Sørby
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10

A32     Listeria infeksjon


Forekomst

Listeriose er sjelden, men fra tid til annen forekommer lokale epidemier

Etiologi
Infeksjonen er fremkalt av bakterien Listeria monocytogenes.. Listeriabakterien finnes normalt i naturen og kan forekomme i forskjellige næringsmidler spesielt i melkeprodukter (mugg-ost-epidemi i 1987) og i røkt fisk.. Den overlever frysing og pasteurisering og gror sakte ved 30-37 C, men drepes ved +70 C.

Risikofaktorer
Sykdom ses hyppigst hos pasienter svekket av annen grunnsykdom, eldre, sjeldnere hos gravide og nyfødte.

Diagnostikk
Klinikk: Listeriose er oftest uten symptomer, men kan gi influensaliknende tegn med feber noen uker eller dager før fødselen..

Laboratoriepåvisning:     Dyrkning av bakterien fra cervix, uterus.
Serologiske prøver er usikre.


Behandling.
Penicillin er førstevalg.

Komplikasjoner

Infeksjon under graviditeten kan føre til abort og/eller fosterinfeksjon.
Hos den nyfødte finnes to distinkte sykdomsbilder.
Den tidlige formen manifesterer seg få dager etter fødselen med pneumoni, sepsis og meningitt. Barna fødes preterme og er kritisk syke. Antagligvis intrauterin smitte
Den sene formen hvor det skjer kontaktsmitte ved fødselen oftest hos et ellers fullbåret, frisk nyfødt barn, hvor infeksjonen oppdages 1-6 uker etter fødselen; er sykdomsbildet lettere.

Profylakse:
Unngå upasteriserte melk, og muggoster
Unngå å spise mat uten oppvarming som har vært oppbevart lenge i kjøleskapet.
Varm opp maten til over + 70 C.

Kilder

  1. Lassen J. Listeria monocytogenes - en opportunist med alvorlige hensikter. Tidsskr Nor Lægeforen 1999;119:354

  2. Mylonakis E, Paliou M, Hohmann EL, Calderwood SB, Wing EJ. Listeriosis during pregnancy. A case series and review of 222 cases. Medicine (Boston) 2002; 81:260-9

  3. Silver HM. Listeriosis during pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1998;53:737-40

  4. Rekommendationer från Livsmedelsverket på nätet; Kostråd för gravida- Bakterier och parasiter. www.slv.se