Virale infeksjoner hos gravide

Babill Stray-Pedersen
Ingvil Krarup Sørbye
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum

Velg i nedtrekksmenyen
12.1      Rubella
12.2 Cytomegalovirus
12.3 Parvovirus B 19
12.4 Varicella
12.5 Hepatitt
12.6 HIV - infeksjon
12.7 Genital herpes
12.8 Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen


ICD - 10
P00.2   Foster og nyfødt påvirket av infeksjonssykdommer hos mor.

Definisjoner
Den gravide kan smittes av forskjellige virus. Gravide er ikke spesielt disponert, men forløpet av enkelte sykdommer kan være mer alvorlig spesielt ved infeksjon sent i svangerskapet.
Fosteret og den nyfødte kan smittes via mor, enten hematogent over placenta eller ved direkte kontakt med en infisert fødselskanal. Smitte i embryonal perioden er farligst for fosteret, men skader  kan også forekomme ved infeksjon i resten av svangerskapet og under fødsel. Heldigvis forblir de fleste fostre og nyfødt friske uten varige skader  (1,2,3).

Kilder

  1. ACOG practice bulletin. Perinatal viral and parasitic infections. No 20, Sept 2000. American College of Obstetrics and Gynecologists. Int J Gynecol Obs 2002;76:95—107.

  2. I: Congenital and perinatal infections: prevention, diagnosis, treatment. Eds.: Newell M-L, McIntyreJ. Cambridge: Cambridge University press; 2000. .

  3. I. Viral infections in pregnancy.Eds.: Donders G, Stray-Pedersen B. Elsevier, Paris 2002.