Rubella

Babill Stray-Pedersen
Ingvil Krarup Sørbye
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10

B06.     Rubella


Etiologi/ Patogenese
Agens: Rubella virus. Teratoget for fosteret.
Smittemåte: dråpe smitte. Smitteførende: fra -7 dager før til + 4 dager etter utbrudd.
Inkubasjonstid 14-21 dager.

Forekomst - Epidemiologi.
Rubella er en mild barnesykdom. Epidemier forekommer hvert 4-5 år i land som ikke vaksinerer.
95-98 % av kvinner i fertil alder er immune.
Infeksjonen er medlepliktig i Norge: kun 1-2 tilfelle registrert siste år.
Rubellasmitte fra mor til foster er uhyre sjeldent i Norge. Siste medfødte tilfelle var hos et innvandrerbarn i 2002.

Risikofaktorer
Høyrisiko: uvaksinerte innvandrerkvinner

Diagnostikk

Klinisk diagnose:     Asymptomatisk i 50 % av tilfellene.
Laboratorie diagnose: Antistoffpåvisning i blodprøver
Akutt infeksjon: Serokonversjon for rubella IgG i blodprøvepar (negativ -> positiv), Påvisning av spesifikt rubella IgM.
Rubella IgG aviditet kan gi tilleggsinformasjon om smittetidspunkt.
Immunitet: Spesifikt rubella IgG >= 10 IU/ml.


Komplikasjoner:
Ingen komplikasjoner for kvinnen.
Medfødt misdannelser ved infeksjon før 20 svangerskapsuke (1,2).
Risiko for fosterskader (katarakt, døvhet, hjerte- og hjernedefekter) ved infeksjon hos mor:

1-2 ssk-mnd:     80 %
3 ssk-mnd: 10 %
4 ssk-mnd: 4 %
etter 5ssk-mnd: Uhyre sjelden.


Fosterinfeksjon kan også gi mulig senskader i voksen alder slik som diabetes, encephalitt (3)

Tiltak

Vaksine bør tilbys kvinner som ikke er immune (spesifikt rubella IgG <10 IU/ml).
Husk innvandrer kvinner.
Sjekk immunstatus ved 1.graviditets kontroll. Ta blodprøve ved usikkerhet.
Ikke-immune tilbys vaksine i barselseng for å beskytte neste svangerskap
Unngå graviditet 3 mnd etter vaksinasjon
Ikke vaksiner i svangerskapet :
Hvis likevel vaksinert er ikke dette abortindikasjon (se vaksinasjonskapitlet)

Kilder

  1. Cooper LZ, Alford CA. Rubella. In Infectious Diseases of the Fetus and the Newborn Infant. Eds.:Remington JS and Klein JO.. 5th ed. WB Saunders, Philadelphia.2001 347-88.

  2. Martin D, Schoub B. Rubella infection in pregnancy. I: Congenital and perinatal infections. Prevention, diagnosis and treatment. Eds.: Newell M-L, McIntyre J. . Cambridge University Press.2000 83-95.

  3. De Santis M, Cavaliere AF, Straface G, CarusoA Rubella infection in pregnancy.
    Reprod Toxicol. 2006; 21(4):390-8