Cytomegalovirus

Babill Stray-Pedersen
Ingvil Krarup Sørbye
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10

B25     Cytomegalovirus.


Etiologi
Cytomegalovirus (CMV) er et DNA-virus som tilhører herpes familien. Virus ligger latent i kroppen og kan reaktiveres under spesielle forhold f. eks graviditet.
De fleste infeksjonene er asymptomatiske (1).

Smittemåte:

  1. Kontaktsmitte med kroppsvæsker (urin, spytt, vaginal sekret, sæd)
  2. transplacentar smitte
  3. smitte via brystmelk.

Forekomst
Cirka 70 % av norske kvinner er CMV seropositive, mens 1-2 % utskiller virus i cervix/urin.
Cirka 0,5-1 % av alle nyfødte er infiserte, men kun 1 av 10 vil senere vise tegn til infeksjon.

Risikofaktorer
Fosteret kan smittes hematogent via placenta fra mødre som har primær infeksjon (vertikal smitterisiko ca 50 %), sjeldnere ved reaktivert infeksjon (smitterisiko 0,2-2%).
Primær infeksjon i første trimester hos mor anses mest alvorlig for fosteret (1).
Smitte via brystmelt til preterme barn er beskrevet ( 3)

Diagnostikk
Klinisk: som regel asymptomatisk, men et influensa- eller mononukluose-lignende bilde med halsplager, feber og generell glandelsvulst kan ses.

Laboratoriemetoder:
Serologisk påvisning av CMV-antistoff, både IgG og IgM .
CMV-IgM tyder på aktiv infeksjon.
CMV-IgG aviditet kan brukes som supplerende analyse
(lav aviditet tyder på primær infeksjon av relativt ny dato).
Serokonvensjon for spesifikt CMV-IgG i blodprøvepar (negativ -> positiv) verifiserer primær CMV infeksjon.

Påvisning av CMV virus eller antigen ved PCR metodikk
Påvisning i fostervann tilsier infeksjon av fosteret, men ikke nødvendigvis skade eller komplikasjon av barnet ( 2).

Behandling.
Behandling med antivirale midler (Ganciklovir) er heller tvilsom ( 4).
Hyperimmunglobulin har vis lovende effekt i tilfeller hvor CMV-DNA har vært påvist i fostervannet( 5).
Dersom primær CMV infeksjon oppdages i 1. trimester, anbefales provosert abort kun i de tilfelle fosteret er infisert (virus påvist i fostervann, evnt CMV-IgM påvist i fosterblod).

Den invasive prenatale diagnostikk kan ikke avsløre om infeksjonen har skadet fosteret.
Store skader kan påvises ved ultralyd.

Komplikasjoner
CMV infeksjon i svangerskapet kan en sjelden gang føre til spontanabort / fosterdød.
Medfødt CMV infeksjon kan forårsake CMV-encefalitt hos barnet med alvorlig cerebrale påvirkning. Sensorineural hørselskade er vanligst samt synsnedsettelse ( 1,2).
Bare 10-15 % av barn med kongenital CMV-infeksjon har symptom ved fødselen.

Forebyggende tiltak
Til kvinner i fertil alder som ikke har CMV-antistoff:
Husk vanlige hygienske forholdsregler spesielt håndvask.
Ved barneinstitusjoner/barnehager frarådes kyssing av barn på munnen, samt smaking av barnas mat med samme skje.

Omplassering av seronegative gravide er omdiskutert

Vaksine finnes ikke

Kilder

  1. Stagno S. Cytomegalovirus. In Remington JS, Klein JO, eds. lnfectious diseases of the fetus and newbom infant. 5th ed. WB Saunders, Philadelphia, 2001;pp 389-424

  2. Enders G, Bader U, Lindemann L, Schalasta G, Daiminger A. Prenatal diagnosis of congenital cytomegalovirus infection in 189 pregnancies with known outcome. Prenat Diagn 2001;21:362-77

  3. Hamprecht K, Maschmann J, Vochem M, Dietz K, Speer CP, Jahn G. Epidemiology of transmission of cytomegalovirus from mother to preterm infant by breastfeeding. Lancet 2001;357:513-8.

  4. Kimberlin D, Lin CY, Sanches PJ et al. Effect of ganciclovir therapy on hearing in symptomatic congenital cytomegalovirus disease involving the central nervous system: a randomized, controlled trial. J Pediatr. 2003 Jul; 143(1):16-25

  5. Nigro G, Adler SP, La Torre R, Best AM. Passive immunization during pregnancy for congenital cytomegalovirus infection. N Engl J Med 2005;353:1350-1362