Varicella

Babill Stray-Pedersen
Ingvil Krarup Sørbye
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10

B01     Varicella.


Etiologi
Varicella-zoster virus (VZV) tilhører herpesvirus-familien
Forårsaker vannkopper som er en barnesykdom, men ofte med alvorlig forløp hos voksne.
Smittemåte, vanlig luftsmitte. Inkubasjonstid 14 (10-21) dager.
Meget smittsomt i tiden 1-2 dager før utslettet kommer til 3-4 dager etter.

Forekomst
I den voksne norske befolkning har 90-95 % gjennomgått infeksjonen. Varicella er mindre utbredt i tropiske strøk.

Risikofaktorer
Tidligere infeksjon gir livslang immunitet
Ikke immuniserte voksne smittes ved kontakt med personer med varicella eller herpes zoster-utbrudd.
Innvandrerkvinner er spesielt utsatt gruppe.

Risiko for medfødte fosterskader foreligger hvis mor infiseres primært i svangerskapet:
Infeksjon <20 svangerskapsuke: ca 1-2 % av barna fødes med kongenitalt varicella syndrom.
Risikoen er minst ved infeksjon før 13 uke( 1).
Infeksjon >20 svangerskapsuke: barnet kan bli født med Herpes zoster, men uten alvorlige skader ( 2).

Det mest alvorlige for barnet er hvis mor utvikler vannkopper rundt fødsel , spesielt hvis den gravide får vannkopper 4 dager før til 5 dager etter fødsel. Smitterisikoen er ca 50-60 %.
Barnet kan utvikle svært alvorlig varicellasykdom med encefalitt og pneumoni med høy mortalitet. Dette skyldes at det nyfødte barnet med ikke fullt utviklet immunsystem, er dårlig beskyttet mot virus og mor før fødselen ikke har rukket å danne beskyttende antistoff som barnet kunne dratt nytte av.

Diagnose
Klinisk: Karakteristisk utslett med vesikler.

Laboratorie påvisning:     Varicella antistoff påvisning.
Varicella-IgG indikerer tidligere immunitet
Varicelle-IgM indikerer primær infeksjon.


Direkte viruspåvisning (PCR): fra utslett, evn fostervann, spinal væske (5).

Fosterinfeksjon verifiseres ved viruspåvisning i fostervann. Resultatet sier intet om risikoen for skade av barnet (3).
Fosterforandringene ses oftest flere uker etter primær infeksjon slik at ultralyd anbefales først litt senere i graviditeten. Mikrocefali, misdannelser av ekstremitetene (hypoplasi) eller leverforandringer kan oppdages (4). Gjentatte ultralyd undersøkelser anbefales.

Hos den nyfødte kan diagnose verifiseres med påvisning av IgM antistoff, evnt. ved direkte påvisning av virus i vesikler eller i spinalvæsken ved encefalitt.

Behandling
For gravide med sykdomstegn på varicella anbefales: Aciklovir 800 mg x 5 i 7 dager.
Ved alvorlig sykdom f.eks høy feber, pneumoni, encefalitt anbefales Aciklovir behandling intravenøst (10-15 mg per kg, 3 x daglig i 7-14 dager).

Forløsning: Kan skje vaginalt.
Ved utbrudd nær fødsel: Gi Aciklovir til mor for å redusere virusmengden, evn forsøk å utsette fødsel til mor har dannet naturlige antistoff som beskytter barnet.

Mor og barn må isoleres og behandles av helsepersonell som selv er immune.
Det nyfødte barnet må bedømmes av barnelege. Barnet gis både varicella zoster hyperimmunglobulin (VZIG) samt Aciklovir.

Komplikasjoner
Voksne har ofte et alvorligere sykdoms forløp enn barn, gravide, spesielt i 3. trimester, er utsatt for å få pneumoni. Uten behandling: høy maternell mortalitet.

Medfødt varicella syndrom er en tilstand som kan ramme fosteret hvis mor smittes i første halvdelen av svangerskapet. Ca 100 tilfelle er beskrevet og fosteret kan ha fødes med øyeskader, misdannelser av ekstremiteter (hypoplasi og klumpfot) og cerebrale skader med høy dødelighet.

Perinatal infeksjon kan føre til alvorlig livstruende varicellasykdom hos den nyfødte med encefalitt og pneumoni. Premature er spesielt utsatt. Øyeblikkelig behandling (VZIG/Aciklovir) av barnet anbefales.

Tiltak
Varicella-vaksine finnes. Den består av levende svekket virus som gir 90 % beskyttelse. Anbefales til kvinner som jobber med barn og gravide. Antistoff testing bør foretas før vaksinasjon.
Vaksinasjonen gis 2 ganger med et intervall på min. 6 uker.
Kontraindisert i svangerskapet.

Varicella zoster immunglobulin (VZIG) anbefales til det nyfødte barnet hvis mor får varicella nær, under eller rett ( <6 dager) etter fødselen.
VZIG anbefales ikke til gravide.

Screening av varicella IgG utføres i enkelte land for å identifisere gravide som bør vaksineres etter fødselen som beskyttelse for neste svangerskap.
Ikke anbefalt i Norge.

Kilder

  1. Tan MP, Koren G. Chickenpox in pregnancy: Revisited Reprod Toxicol. 2005, 22.

  2. Sauerbrei A, Wutzler P. Varicella during pregnancy. 1: Epidemiology and clinical aspects. Dtsch Med Wochenschr. 2004 Sep 17;129(38):1983-6

  3. Sauerbrei A, Wutzler P: 2047 Varicella during pregnancy. 2. Diagnosis, prevention and therapy. Dtsch Med Wochenschr 2004;129 (39) 2045

  4. Enders G et al. Consequences of varicella and herpes zoster in pregnancy: prospective study of 1739 cases. Lancet 1994; 343: 1548-1551.

  5. Mouly F et al. Prenatal diagnosis of fetal varicella-zoster virus infection with polymerase chain reaction of amniotic fluid in 107 cases. Am J Obstet Gynecol 1997; 177: 894-8.