Virus hepatitt B

Babill Stray-Pedersen
Ingvil Krarup Sørbye
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10:

B 17     Akutt hepatitt B
B 18 Kronisk hepatitt B


Etiologi
Hepatitt B virus (HBV) kan gi akutt hepatitt og kronisk infeksjon (bærertilstand).

Forekomst:
Cirka 40 % av verdens befolkning er smittet, med ca.1 million dødsfall per år.
Utbredt i Sørøst-Asia, Sør-Amerika, Midtøsten, Øst-Europa, og tropisk Afrika med bærerfrekvens varierende fra 5 til 20 %.
I Norge er kronisk bærertilstanden under 0,1 %

Økt bærertilstand hos:     1. sprøytemisbrukere og deres seksualpartnere.
2. adoptivbarn og innvandrere fra land med høy forekomst.


Risikofaktorer
Intrauterint smitte ved akutt hepatitt er sjelden.
Inokulasjonssmitte fra virusbærende mor til barnet under fødselen er hyppig (35-90 %)(1,2)

Diagnostikk:
Klinisk diagnose: kun ved akutte hepatitt.
Laboratorie diagnose: virus (antigen) og antistoff påvisning

 • HBsAg indikerer tilstedeværelsen av virus med smitterisiko.
 • HBeAg indikerer stor smittefare.
 • Anti-HBc (hepatitt B virus core antistoff): alltid positiv ved kronisk infeksjon.
  Brukes som screeningmarkør på tidligere HBV-infeksjon
 • Anti-HBc-IgM positiv ved akutt infeksjon

Tolkning av hepatitt-B markører

 HBsAg   HBeAg   Anti-HBe   Anti-HBs   Anti-HBc   Tolkning
+ + - - +  Aktiv virusreplikering, smittsom
+ - + - +  Bærer, må anses smittsom
- - + + -  Immun etter infeksjon
- - - + -  Vaksinert


Komplikasjoner
Et nyfødt barn som smittes ved fødselen har >90 % risiko for å bli kronisk virusbærer, ofte med høy grad av smittsomhet (HBeAg positiv)
Én av 4 vil senere utvikle leverkreft eller dø av leverkirrose.

Tiltak
Screening av risikokvinner:
Helsemyndighetene har anbefalt testing av gravide med økt risiko for HBV infeksjon.

 • Klinisk hepatitt nå eller tidligere.
 • Stoffmisbruk nå eller tidligere.
 • Født eller oppvokst utenfor Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia.
 • Seksuell kontakt med utlendinger, stoffmisbrukere eller biseksuelle menn.
 • Bærertilstand hos andre familiemedlemmer.

Tidspunkt for testing
Tidligst mulig i svangerskapet. Senere testing ikke nødvendig.
Svaret følger helsekortet, resultatet bør foreligge før fødsel.

Behandling
Det finnes i dag mulighet for å påvirke virusmengden hos en kronisk bærer ved behandling med interferon og nukleosidanaloger(3). Forløpig få erfaringer hos gravide og nyfødte.

Hygieniske forholdsregler hos kroniske bærere. (Se nedenfor)

 • Forholdsregler bør tas da blod, kroppssekret, fostervann, placenta og renselsen er smitteførende

Fødselen kan skje vaginalt, men prøv å redusere blodsøl:

 • Bruk minst mulig invasive metoder:
  • Ikke skalpelektrode, men ytre registrering.
  • Ikke føtal blodprøve.
 • Helst ikke PCB
 • Helst ikke vakuumekstraktor. Episiotomi, tang og keisersnitt anvendes når påkrevet.
 • Placenta undersøkes på fødestuen, legges direkte på formalin.
 • Kronisk HCV infiserte (PCR positiv): amming tillates
Barselavdelingen     Enerom med eget WC og dusj.
Smitteregime. Unngå blodkontakt mor-barn.


Amming
Kroniske HBV bærere kan amme. Barnet skal vaksineres.

Profylakse:

Vertikal smitte fra mor til barn kan forebygges ved å gi HBV-vaksine og hyperimmunglobulin til barnet postpartum ( 5,6).

 • Hepatitt - B immunglobulin 1 ml. gis i.m. innen 12 timer etter fødsel.
 • Hepatitt - B vaksine, 0,5 ml. settes im. på låret. 1. dose: <72 timer etter fødsel.

Revaksinasjon ved 1, 2 og 12 måneders alder.
Familiemedlemmer til bærere må vaksineres.

Kilder

 1. Xu DZYan et al Risk factors and mechanism of transplacental transmission of hepatitis B virus: A case-control study. J Med Virol 2002;67:20-6.

 2. Wong S, Chan LY; Yu V, Ho L. Hepatitis B carrier and perinatal outcome in singleton pregnancy. Am J Perinatol 1999;16:485-88.

 3. van Zonneveld M et al Lamivudine treatment during pregnancy to prevent perinatal transmission of hepatitis B virus infection. J Viral Hepat 2003; 10(4):294-7

 4. Davies G, Wilson RD, Desilets V, Reid GJ et al Amnocentesis and women with hepatitis B, hepatitis C or human immunodeficiency virus J Obstet Gynaecol Can 2003;25:145-48

 5. Wallis DE, Boxall EH. Immunisation of infants at risk of perinatal transmission of hepatitis B: retrospective audit of vaccine uptake. BMJ 1999;318:1112-13

 6. WHO position paper Hepatitis B vaccines Weekly Epidemiological Record. 2004; 79: 253-64.