Virus hepatitt C

Babill Stray-Pedersen
Ingvil Krarup Sørbye
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10

B18     Kronisk hepatitt C


Etiologi
Hepatitt C virus (HCV) smitter hovedsakelig ved blodkontakt.

Forekomst
Hepatitt C utgjør største delen av antall hepatitt tilfeller i Norge. I 1992-93 ble det påvist at
0,7 % av gravide i Norge hadde HCV-antistoff.
Vertikal smitteoverføring under fødsel skjer i 2-20 % hvis mor har virus i blod. Dette betyr at ca. 30 barn blir smittet via mor per år i Norge.

Diagnostikk
Antistoffpåvisning (anti-HCV). Testen blir positiv 5-6 uker etter smittetidspunktet.
HCV-RNA målt med PCR-teknikk, kan påvises allerede et par uker etter smitte.

Hvis den gravide er HCV-antistoff positiv, rekvireres ekstra blodprøve (EDTA-blod) til PCR påvisning av HCV.

Risikofaktorer
Risikogrupper med hensyn til hepatitt C:

  • Tidligere eller nåværende sprøytemisbruk.
  • Mottatt blod eller blodprodukter i Norge før 1993.
  • Mottatt blod eller blodprodukter utenfor Norden.
  • Seksualpartner til injiserende misbruker.
  • Opphold i høyendemiske områder.

Tiltak/ behandling
Hvis anti-HCV er påvist hos gravid, skal HCV-RNA undersøkes.
Viremi (HCV-RNA positiv) hos mor øker risikoen for smitte til barnet.
HCV-RNA negative mødre smitter ikke sine barn.
Ingen behandling i svangerskapet.

Fødselen      Vaginal forløsning anbefales
Keisersnitt ikke indisert pga HCV infeksjonen
Amming HCV positive mødre kan amme.
Unntak: samtidig HIV-infeksjon eller klinisk hepatitt.


Barnet:
Det er ikke dokumentert

  • at behandling eller spesielle forholdsregler under graviditet/forløsning reduserer smitterisiko for barnet.
  • at sykdomsforløpet hos et smittet barn kan påvirkes merkbart med tidlig interferon-behandling.

Barn av HCV-RNA positive mødre skal følges opp:
Navlesnorsblod sier intet om barnet
Ta blodprøver ved 3, 12 evnt 18 måneders alder.
Dersom barnet er HCV-RNA negativ og anti-HCV negativ ved 18 måneder alder er det ikke HCV-infisert.

Infeksjonen er ikke meldepliktig
Smitterisiko for helsepersonell ved stikk med infisert kanyle er 3-5 %.
Vaksine finnes ikke