Genital herpes

Babill Stray-Pedersen
Ingvil Krarup Sørbye
Oddvar Sviggum
Pål A Jenum


ICD-10

A60.0     Anogenital herpes virus infeksjon (herpes simplex).


Etiologi
Agens: Herpes simplex type II (HSV-2: genital herpes), men også type I (HSV-1: oral herpes).
Inkubasjonstid: 5-7 dager, de fleste smittes av asymptomatisk partner som ikke vet om infeksjonen. Smittemåten er både genital og oralsex.

Forekomst
Genital HSV-2 er hyppigst, mens genital HSV-1 ses ofte blant yngre voksne.
HSV-2 antistoff påvises hos nær 30 % av gravide kvinner i Norge, hvor mindre enn 1 av 10 har symptomer ( 1,2). HSV-2 gir sterkere utbrudd og hyppigere residiv enn HSV-1.
HSV-1 antistoff påvises hos 70 % av den voksne befolkning (oral og genital HSV-1 gir samme antistoffrespons).
Medfødt herpes er svært sjeldent (1:2 500 til 1:35 000). I Sverige hvor frekvensen blant gravide er lik som i Norge rapporteres 1:13 000 fødsler.

Risikofaktorer
Risikogrupper:

 • Primær genital herpes mot slutten av svangerskapet (siste 5 uker).
 • Gravide med residiverende utbrudd nær fødsel.
 • Gravide med herpes suspekte sår nedentil.
 • Gravide med seksualpartner med genital herpes.
  • Mor bør testes serologisk, hvis HSV-2 negativ: Paret oppfordres til å bruke kondom eller avstå fra sex inntil fødselen(1).

Primær infeksjon (med eller uten utbrudd) i dagene omkring fødselstermin er svært risikofylt for fosteret. Vertikal smittefrekvens er 30-50 %.
Residiv infeksjon ved fødsel: Barnet beskyttes av passivt overførte maternelle antistoff, vertikal smitterisiko er tilstede, men under 3 %.

Diagnostikk
Klinikk:
Førstegangs utbrudd:
Typiske smertefulle blemmer og lokal glandelsvulst.
Serologi kan avgjøre om infeksjonen er primær eller residiverende.
Atypiske former med fissurer eller kløe er hyppig.
Ved residiv føles ofte prodromal symptomer med stikninger og/eller parestesier.

Laboratorie påvisning:

 1. Virus påvisning med virustyping (PCR eller dyrkning) er nødvendig for diagnose.
  Virus kan påvises i lesjonen.
  Prøve tas fra sår, blemme, fissur, cervix eller hel hud.
  Virus transportmedium brukes ved forsendelse

 2. Herpes serologi: Type-spesifikk serologi er i dag tilgjengelig.
  Kan avgjøre om et utbrudd er primært eller residiv
  Antistoff påvises ca 2 uker etter primærinfeksjon
  Kan avklare om partner er smittet.

Komplikasjoner

Herpes infeksjon hos nyfødte er en alvorlig sykdom med encefalitt, sepsis eller utbredt hud og slimhinnesykdom. Langtidsprognosen avgjøres av graden av encefalitt. Selv noen nyfødte med svært mild hudherpes får CNS-sequele.
Prognosen for et HSV-1-infisert barn er bedre enn for et HSV-2-infisert barn.

Behandling (3)

 1. Primær genital herpes etter 35. svangerskapsuke: Aciklovir kontinuerlig og keisersnitt.
  Diagnosen bør sikres (se ovenfor).

 2. Ved tidligere kjent genital herpes uten kliniske eller subjektive tegn på utbrudd ved fødsel:
  Vaginal forløsning.

 3. Gravid med tidligere påvist genital herpes og hyppige utbrudd ( residiv) på slutten av svangerskapet:
  Planlegg vaginal forløsning.
  Profylaktisk behandling med Aciklovir (200 mg x 4-5 evn 500 mg x 2)
  Startes 10 dager før forventes fødsel, behandlingen fortsetter inntil forløsningen.
  Behandlingen er effektiv etter 3-4 dager.

 4. Ved fødsel hos kvinner med genital herpes sykehistorie:
  • Spør om prodromalsymptom og se etter lesjoner.
  • Dersom kvinnen bruker profylakse er ikke dette nødvendig.
  • Usikkert utbrudd ved fødsel: Ta virusprøve tas fra utbruddssted.

 5. Dersom utbrudd i fødselsveiene ved begynnende fødsel: Sectio.
  Vannavgang mer enn 4 timer: vaginal forløsning, evn acyclovir IV

Amming tillatt.
Mor med utbrudd i barselstiden bør oppfordres til god håndhygiene og unngå direkte kontakt mellom lesjonen og barnet.

Tiltak
Vaksine mot HSV-1/HSV-2 finnes ennå ikke.
Forebygge smitte ved forløsningen:

 • Markér på helsekortet dersom den gravide eller partner har genital herpes.
 • Gravid med partner som har genital herpes bør tilbys serologisk HSV-2 testing
  • Hvis negativ: Paret oppfordres til å bruke kondom eller avstå fra sex inntil fødselen.
 • Suppresjonsbehandling
  • Herpesutbrudd og virusutskillelse kan hindres ved peroral behandling. Aciklovir, valaciklovir, famciklovir er alle effektive.
   • Aciklovir er best dokumentert.
  • Kvinner med hyppig residiv eller angst bør tilbys
   Aciklovir (200 mg x 4-5 evn 500 mg x 2)
   Start 10 dager før forventet fødsel, behandlingen fortsetter inntil forløsningen.

Kilder

 1. Stray-Pedersen B, Paavonen J. Clinical management of genital herpes in women. I: Eds.: Donders G, Stray-Pedersen B. Viral infections in pregnancy. Elsevier, Paris 2002 131-145.

 2. Eskild A, Jeansson S, Stray-Pedersen B, Jenum PA. Herpes simplex virus type-2 infection in pregnancy: no risk of fetal death: results from a nested case-control study within 35,940 women. BJOG 2002;109(9):1030-5

 3. Wærsted A (ed). Terapianbefaling: Farmakoterapi ved herpes simplex-, varicella og herpes zosterinfeksjoner: Statens legemiddelkontroll; 1999