Bekkenløsning

Lillian Nordbø Berge
Britt Stuge
Birgitte Kahrs


ICD-10

O26.7     Bekkenløsning


Definisjoner
Smerter fra nedre del av ryggen, iliosakralleddene og/eller symfysen, som oppstår under svangerskap, og hvor ingen annen årsak til smerter kan påvises.

Forekomst/epidemiologi
Ca 50 % av alle gravide opplever rygg- eller bekkensmerter, mens ca 20 % har spesifikke bekkenplager1. De fleste er symptomfri i løpet av 2-3 måneder etter fødsel2.
En del kvinner får langvarige plager, og hos noen forverres symptomene etter fødsel1.

Etiologibratogenese
Uklar

 • Hormonell påvirkning (relaxin) av binde- og støttevev kan gi nedsatt stabilitet av leddforbindelser i rygg og bekken1
 • Asymmetrisk mobilitet mellom ilium og sacrum på høyre og venstre side3
  Mangelfull stabilitet og motorisk kontroll av korsrygg og bekken4-8

Risikofaktorer
Bekkenløsning i tidligere svangerskap, tidligere ryggsmerter, belastende arbeidsstilling1

Diagnostikk

 • Diagnosen stilles klinisk på bakgrunn av pasientens symptomer
 • Provokasjonstester kan være av verdi
 • Billeddiagnostikk har hittil ikke vist seg nyttig9

Differensialdiagnostikk

 • Akutt muskulær feilbelastning ("lumbago")
 • Trykk på nerverøtter (isjias)
 • Revmatologisk sykdom
 • Bekkenvenetrombose

Tiltak/behandling/forløp/oppfølging Mål
Målet er å redusere smerte og forbedre kvinnens funksjonsevne, og å hindre at tilstanden blir kronisk.
Behandling10-15,17

 • Samarbeid med fysioterapeut bør starte tidlig
 • Avlastning og sykmelding etter behov. Medfører tilstanden gangvansker godtgjøres utgifter til fysikalsk behandling
 • Kvinnen bør få råd om bevegelsesmønster og hvilestillinger. Aktiviteter skal ikke overskride smertegrensen
 • Fysioterapi med individuelt tilpassede øvelser anbefales for gravide med bekkenplager (IIa)
 • Fysioterapi med individuelt tilpassede øvelser anbefales for kvinner med bekkenplager etter
 • Fødsel (Ib)
 • Vanngymnastikk kan vurderes i svangerskap for redusering av plager, men har ingen effekt på
 • forebygging (II)
 • Akupunktur kan vurderes i svangerskap (III)
 • Kirurgisk fiksasjon av bekkenleddene kan ikke anbefales (IV)

Fødsel
Det kan være en fordel å planlegge fødsel sammen med jordmor: fødestillinger, badekar/basseng, smertestillende. Det er ikke dokumentert at keisersnitt er mer gunstig enn normal fødsel for kvinner med bekkenløsning.
Ny graviditet
Det synes å være økt risiko for bekkenløsning i ny graviditet, men symptomene takles ofte bedre16.

Komplikasjoner (til tilstanden)
Tilstanden kan i sjeldne tilfeller bli langvarig. I tillegg til at kvinnen har smerter, påvirkes hennes arbeidsevne og forholdet til familie og øvrige omgivelser. Samarbeid med spesialist i fysikalsk medisin, ortopedi eller revmatologi kan bli nødvendig. Sosionom og trygdekontor må kontaktes slik at kvinnens rettigheter ivaretas.

Pasientinformasjon
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager (LKB)
Postboks 9217 Grønland
0134 Oslo
Tlf. 24 10 24 00
www.lkb.no

Emneord

 • Bekkenløsning

Kilder

 1. Wu WH, Meijer OG, Uegaki et al. Pregnancy-related pelvic girdle pain (PPP), I Terminology, clinical presentation and prevalence. Eur Spine J 2004; 13: 575-89

 2. Albert H, Godskesen M, Westergaard J. Prognosis in four syndromes of pregnancy-related pelvic pain. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: 505-10

 3. Damen L, Buyruk HM, Guler-Uysal F, Lotgering FK, Snijders CJ, and Stam HJ. Pelvic pain during pregnancy is associated with asymmetric laxity of the sacroiliac joints. Acta Obstet Gynecol Scand 2001; 80: 1019-24

 4. Hungerford B, Gilleard W, and Hodges P. Evidence of altered lumbopelvic muscle recruitment in the presence of sacroiliac joint pain. Spine 2003; 28: 1593-600

 5. Hungerford B, Gilleard W, and Lee D. Altered patterns of pelvic bone motion determined in subjects with posterior pelvic pain using skin markers. Clinical Biomechanics 2004; 19: 456-64

 6. Mens JM, Vleeming A, Snijders CJ, Stam HJ, and Ginai AZ. The active straight leg raising test and mobility of the pelvic joints. Eur Spine J 1999; 8: 468-74

 7. O´Sullivan PB, Beales DJ, Beetham JA et al. Altered motor control strategies in subjects with sacroiliac joint pain during the active straight-leg-raise test. Spine 2002; 27: E1-E8

 8. Sturesson B, Uden G, and Uden A. Pain pattern in pregnancy and "catching" of the leg in pregnant women with posterior pelvic pain. Spine 1997; 22: 1880-3

 9. Ostgaard HC. Lumbar back and posterior pelvic pain in pregnancy. In: Vleeming A, Mooney V, Dorman T, Snijders CH, Stoeckart R, eds. Movement, stability & low back pain. The essential role of the pelvis. New York: Churchill Livingstone, 1997: 411-20

 10. Kihlstrand M, Stenman B, Nilsson S, and Axelsson O. Water-gymnastics reduced the intensity of back/low back pain in pregnant women. Acta Obstet Gynecol Scand 1999; 78: 180-5

 11. Noren L, Ostgaard S, Nielsen TF, and Ostgaard HC. Reduction of sick leave for lumbar back and posterior pelvic pain in pregnancy. Spine 1997; 22: 2157-60

 12. Ostgaard HC, Zetherstrom G, Roos-Hansson E, and Svanberg B. Reduction of back and posterior pelvic pain in pregnancy. Spine 1994; 19: 894-900

 13. Stuge B, Hilde G, and Vøllestad N. Physical therapy for pregnancy-related low back and pelvic pain: a systematic review. Acta Obstet Gynecol Scand 2003; 82: 983-90

 14. Stuge B, Lærum E, Kirkesola G, and Vøllestad N. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy. A randomized controlled trial. Spine 2004; 29: 351-9

 15. Stuge B, Veierød MB, Lærum E, and Vøllestad N. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy. A Two-Year Follow-up of a Randomized Clinical Trial. Spine 2004; 29: E197-E203

 16. Larsen EC, Wilken-Jensen C, Hansen A et al. Symptom-giving pelvic girdle relaxation in pregnancy. I: Prevalence and risk factors. Acta Obstet Gynecol Scand 1999; 78:105-10
http://www.backpaineurope.org/web/files/WG4_Guidelines.pdf