Immunisering

Harm-Gerd Karl Blaas
Anne Husebekk
Line Bjørge
Ilka Clemens

Velg i nedtrekksmenyen
18.1      Erythrocytt alloimmunisering
18.2 Neonatal alloimmun trombocytopenisk purpura (NAITP)


Definisjoner
allo (gresk) = annerledes, fremmed
iso (gresk) = lik
immunisering (latinsk immunis = fri, uberørt, ren) ≈ å bli umottagelig for sykdom
alloimmunisering er sensibiliseringsprosess av verten (moren) mot fremmede (allo) antigener på overflaten av fosterets blodceller/plater
isoimmunisering betyr sensibiliseringsprosess av verten (moren) mot fremmede antigener fra et individ fra samme (lik = iso) art (fosteret); begge begreper brukes