Vaksinasjon og graviditet

Babill Stray-Pedersen


ICD-10

Y58    Bakterielle vaksiner
Y59.0 Virale vaksiner
Y59.3 Immunglobulin


Definisjoner

 • Ved vaksinasjon av gravide bør risiko og nødvendighet vurderes i hvert enkelt tilfelle1-5.
 • Vaksinen kan være en risiko for fosteret, den kan også gi anafylaktisk reaksjon hos mor.

Vaksiner

 • Levende svekket virus og bakterievaksiner er kontraindisert under svangerskapet. Dersom den gravide er vaksinert 3 måneder før konsepsjon eller i tidlig graviditet, er det ikke abortindikasjon, uansett hvilken vaksine som er gitt1-5.

 • Avdøde bakterier og virusvaksiner er ufarlige.

 • Spesifikk immunglobulin kan gis etter eksposisjon av et infeksiøst agens. Beskyttelsesevnen er tvilsom.

Forekomst
Gravide reiser mer og mer. Ferier og arbeidsopphold i utlandet er vanlig.
Innvandrerkvinner besøker ofte opprinnelig hjemland under svangerskapet.
Enhver reise i svangerskapet til områder som krever ekstra vaksinasjon bør vurderes.

Vaksinasjon til partner, barn og andre familiemedlemmer kan gis for å nedsette smitterisikoen til den gravide.

Vaksiner som ikke skal gis under svangerskapet

 • Vaksiner mot røde hunder, kusma og meslinger (polyvaksinen MMR) eller enkeltvaksinene er levende virusvaksiner som er kontraindisert i svangerskapet.
  • Kvinnen bør unngå graviditet de 3 første måneder etter vaksinasjonen. Tilfeldig vaksinasjon er ikke abort grunnlag, men utvidet ultralyd diagnostikk tilrådes.
 • Vaksine mot vannkopper (Varilrix).

Vaksine som kun gis ved reell smitterisiko

 • Vaksine mot tuberkulose (BCG). Levende svekket mykobakterier
  • Anbefales kun til gravide som skal besøke områder med høyrisiko for tuberkulose.
 • Vaksine mot gulfeber, levende svekket virus
  • Anbefales kun hvis den gravide reiser til områder med pågående gulfeber
  • Gravide bør helst unngå slike områder
  • Uvaksinerte gravide som smittes av gulfeber har høy dødelighetsrisiko
  • Dersom vaksinen er gitt av vanvare, anbefales ikke abort, fosterskader ikke rapportert
 • Vaksine mot hepatitt-B: avdødt virusvaksine
  • Den gravide bør fortsette vaksineringen dersom hun har påbegynt vaksinasjons-programmet
  • Gravid med særskilt risiko for eksposisjon kan vaksineres
 • Vaksine mot tyfoid, både levende svekket og avdødt vaksine finnes
  • Bør gis til gravide som er utsatt for tyfoid i nærmiljø
  • Den avdøde vaksinen anbefales
 • Vaksine mot pneumokokker. Dette er en avdød vaksine, ikke velprøvd
  • Anbefales kun til kvinner hvor det er pneumokokksykdom i området
 • Vaksine mot meningokokker. Dette er en avdød vaksine, ikke ferdig utprøvd
  • Anbefales kun til kvinner som reiser til områder med pågående epidemi
 • Vaksine mot japansk encefalitt: avdød virusvaksine, brukes i Asia. Ikke velprøvet
  • Anbefales kun til gravide som reiser til områder med pågående epidemi

Vaksine som kan gis fritt til gravide

 • Vaksine mot polio, tetanus og difteri er avdøde vaksiner som kan gis til alle gravide
 • Vaksine mot ETEC diaré inneholder avdøde kolerabakterier og koleratoksinet
  • Stor nytte av vaksinen ved reiser til områder hvor det er diaré
 • Vaksine mot hepatitt A: avdød virusvaksine
  • Kan gis risikofritt under hele graviditeten4
 • Vaksine mot influensa: avdød virusvaksine
  • Anbefales til gravide dersom influensaepidemien faller sammen med siste del av svangerskapet
  • Bør gis gravide med andre tilleggs sykdommer som diabetes

Amming og vaksinasjon
Amming er intet hinder for vaksinasjon hverken for den ammende moren eller barnet.

Emneord

 • Vaksine
 • Immunoglobulin
 • Reiser

Kilder

 1. Immunization during pregnancy. ACOG Committee Opinion No 282. American College of Obstetrician and Gynecologist. Obstet Gynecol 2003: 101: 207-12

 2. Advisory Committee on Immunization Practice. American Academy of Family Physisians. General Recommendations on Immunization: MMWR Recomm Rep 2002, feb 8 (RR2) 1-36

 3. WHO International Travel and Health. Geneva, 2004

 4. http://www.infpreg.se/

 5. Hogh B, Ronn AM: Gravide, barn og internasjonale reiser. Ugeskr Laeger 2005; 167: 3992-7