CTG i graviditet og innkomsttest

Torunn Eikeland
Ellen Blix
Pål Øian
Tore Henriksen
Branka M. Yli
Birgitt Haugeberg
Sissel Hjelle

Velg i nedtrekksmenyen
21.1
     CTG i svangerskap
21.2
Computer-basert analyse av antenatalt ctg
21.3 Innkomst-CTG