CTG i svangerskap

Torunn Eikeland
Ellen Blix
Pål Øian
Tore Henriksen
Branka M. Yli
Birgitt Haugeberg
Sissel Hjelle


Innledning
Definisjon
Undersøkelse med cardiotokografi i svangerskapet

Forekomst
Antenatal CTG er svært utbredt undersøkelse ved risikosvangerskap hvor tilstanden til fosteret skal vurderes. Eksempler på risikosvangerskap er: Veksthemning hos fosteret, kvinnen kjenner færre fosterbevegelser, hypertensive sykdommer, diabetes, blødning i svangerskapet og flerlingsvangerskap.

Spørsmålsstilling
Fører antenatal CTG i risikosvangerskap til bedre fødselsutkomme sammenliknet med andre måter å vurdere tilstanden til fosteret på?

Dokumentasjon
Litteratursøk
Det ble kun søkt etter kontrollerte studier og fire av treffene viste seg å være relevante1-4.

Vurdering av søk
Den ene studien1 er en systematisk oversikt som inkluderte fire studier med til sammen 1 588 kvinner. Antenatal CTG ble sammenliknet med andre måter å vurdere fosteret på. De fire studiene inkluderte kun risikogravide. Antenatal CTG hadde ingen signifikant effekt på perinatal sykelighet eller dødelighet. Det var en trend mot høyere perinatal dødelighet i CTG-gruppa (OR 2.85 95 % KI 0.99-7.12). En av studiene viste at det ble færre intervensjoner i CTG-gruppa (Ia) De fire studiene er fra 1982-1985. Man kan ikke uten videre overføre 20 år gamle resultater til dagens praksis. Vi vet ikke om CTG-strimlene ville blitt tolket på samme måte i dag, eller om konsekvensene av tolkingen ville vært den samme. Til tross for at antenatal CTG er i utstrakt bruk, finnes det svært lite forskning om hvilken nytteverdi undersøkelsen har.

Den andre studien inkluderte 426 kvinner og sammenliknet dopplerundersøkelse av navlesnorsarterien med antenatal CTG i svangerskap hvor det var påvist at fosteret var lite i forhold til gestasjonsalderen (small-for-gestational-age)2. Kvinnene randomisert til dopplerundersøkelse hadde gjennomsnittlig færre undersøkelser, innleggelser i graviditeten, induksjoner og akutte keisersnitt pga føtal distress sammenliknet med kvinnene som ble randomisert til antenatal CTG (Ib).

Den tredje studien var en systematisk oversikt som inkludete ni studier med til sammen 4838 kvinner. Den vurderte effekten av vibroakustisk test i kombinasjon med antenatal CTG3. Den konkluderte at vibroakustisk stimulering av fosteret reduserte andelen ikke-reaktive CTG-tester og reduserte varigheten av CTG-registrering (Ia).

Den fjerde studien var en systematisk oversikt som inkluderte tre studier med til sammen 1100 kvinner. Den vurderte effekten av manipulering av fosteret i kombinasjon med antenatal CTG4 og fant at manipulering av fosteret ikke førte til færre ikke-reaktive CTG-tester (Ia)

Klassifikasjon av antenatal CTG (FIGO)


Klasse Basalfrekvens Variabilitet (papirhastighet
1 cm/min)
Deselerasjonar Akselerasjonar

Normal
CTG
110-150 slag/min. 5-25 slag/min. Tidlige deselerasjoner.
Variable deselerasjoner med tap av <60 slag og som varer <60 sek
(ukompliserte)
Til stede
Avvikende
CTG
100-110
150-170
kort bradykardi- episode
>25 slag/min. uten akselerasjoner.

< 5 slag/min > 40 min.
Variable deselerasjoner
med slagtap >60 slag som varer <60 sek.
(ukompliserte)
Manglende akselerasjoner ved ellers normal CTG synes ikke å ha noe å si
Patologisk
CTG
150-170 slag /min og nedsatt variabilitet
>170 slag/min.
Vedvarende bradykardi
<5 slag/min. >60 min.

Sinusoidalt mønster
Gjentatte sene deselerasjoner.

Variable deselerasjoner som varer > 60 sek.
(kompliserte)
Preterminalt
CTG
CTG mønster med fullstendig fravær av variabilitet/reaktivitet med eller uten deselerasjoner eller bradykardi


To eller flere avvikende parametre gir et patologisk CTG!

Anbefalinger

 • Nytteverdien av antenatal CTG er ikke dokumentert, likevel er undersøkelsen i utstrakt bruk. Antakelig bør bruken reduseres. I risikosvangerskap med for eksempel blødning, preeklampsi og flerlingsvangerskap kan antenatal CTG fortsatt være en del av vurderingen (C)
 • I svangerskap hvor det er mistanke om foster som er for lite i forhold til svangerskapsvarighet, er dopplerundersøkelse av navlesnorsarterien antakelig en bedre undersøkelse enn antenatal CTG (A)
 • Vibroakustisk stimulering i kombinasjon med antenatal CTG fører til færre ikke-reaktive tester (A)
 • Antenatal CTG tolkes etter FIGO sine kriterier, og det brukes en papirhastighet på 1 cm/min (C)

Emneord

 • Antenatal
 • Cardiotokografi
 • Risikosvangerskap
 • Fosterets tilstand

Kilder

 1. Pattison N, McCowan L. Cardiotocography for antepartum fetal assessment. The Cochrane Database of Systematic Reviews 1999, Issue 1

 2. Almström H, Axelsson O, Cnattingius S, Ekman G, Maesel A, Ulmsten U, Årnström K, Marsal K. Comparison of umbilical-artery velicometry and cardiotocography for surveillance of small-for-gestation-age fetuses. Lancet 1992; 340: 936-40

 3. Tan KH, Smyth R. Fetal vibroacoustic stimulation for facilitation of tests of fetal wellbeing. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 1

 4. Tan KH, Sabapathy A. Fetal manipulation for facilitation of tests of fetal wellbeing. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2001, Issue 4

 5. FIGO News. Guidelines for the use of fetal monitoring. Int J Gynaecol Obstet 1987; 25: 159-67