Computer-basert analyse av antenatalt ctg

Torunn Eikeland
Ellen Blix
Pål Øian
Tore Henriksen
Branka M. Yli
Birgitt Haugeberg
Sissel Hjelle


Computert basert CTG analyse er i økende bruk fordi den fjerner den subjektive faktor i bedømmelse av CTG-mønsteret.
Søkestrategi: Søkt i Medline Pubmed, Embase, The Cohrane Central register of controlled trials database.

Dokumentasjon
Nytten av disse systemene er ennå ikke dokumentert i større prospektive, kontrollerte randomiserte kliniske studier hvor computer basert analyse sammenlignes med visuell bedømning. Men basert på analyser av nesten 74000 registreringer, er det vist en nær sammenheng mellom risikoen for fosterdød og føtal acidemi og patologisk resultat av computeranalysen. FDA i USA har godkjent et slikt system (Sonicaid system 8002)1
(B).

Det er særlig i to situasjoner der computerbasert analyse er nyttig

  1. Som støtte i bedømmelse av fostre med lav gestasjonsalder (26-32 uker)2
  2. Når man kan være i tvil om kortidsvariabiliteten, uansett gestasjonsalder over 26 uker. Computerberegnet korttidsvariabilitet må være >3ms., ellers øker risikoen for acidose. Denne risiko øker med avtagende korttidsvariabilitet1,3 (B)

Som alle systemer/metoder for fosterovervåkning må computerbasert analyse av CTG bedømmes i en samlet klinisk sammenheng.

Kilder

  1. Pardey J, Moulden M, Redman CW. A computer system for the numerical analysis of nonstress tests. Am J Obstet Gynecol 2002; 186: 1095-1103

  2. Roberts D, Kumar B, Tincello DG, Walkinshaw SA. Computerised antenatal fetal heart rate recordings between 24 and 28 weeks of gestation. BJOG 2001; 108: 858-862

  3. Dawes GS, Moulden M, Redman CW. Short-term fetal heart rate variation, decelerations, and umbilical flow velocity waveforms before labor. Obstet Gynecol 1992; 80: 673-678