Akutte, sjeldne, alvorlige tilstander i graviditet og fødsel

Bjørg Lorentzen
Tore Henriksen
Pål Øian
Lillian Nordbø Berge
Per E. Børdahl

Velg i nedtrekksmenyen
26.1
     Fostervannsemboli
26.2
Akutt fettlever i graviditet (aflp)
26.3
Hemolytisk uremisk syndrom (hus)
Trombotisk trombocytopenisk purpura (ttp)
26.4
Uterusruptur
26.5
Uterusinversjon
26.6
Sepsis/septisk sjokk
26.7
Anafylaktisk sjokk
26.8 Kilder