Fostervannsemboli

(Fostervannsemboli syndromet)

Bjørg Lorentzen
Tore Henriksen
Pål Øian
Lillian Nordbø Berge
Per E. Børdahl


ICD-10

O88.1     Fostervannsemboli


Definisjon

 • Fostervann og debris til mors sirkulasjon

Forekomst

 • Varierer i forskjellige studier; 1: 8 000 - 1: 80000 fødsler

Etiologi/patogenese

 • Usikker etiologi. Antatt passasje av fostervann eller andre bestanddeler via rumperte hinner til uterine vener.

Risikofaktorer

 • Høy alder
 • Hypertone uteruskontraksjoner
 • Indusert fødsel og ristimulering
 • Uterustraume

Klinisk forløp
1. fase

    Respirasjonsproblemer
  cyanose
  kramper
  kardiovaskulær kollaps → over i 2. fase hvis de overlever
koma
død


2. fase

    DIC/blødning
  venstre ventrikkelsvikt
  ARDS
  overlevelse eller død


Diagnostikk

 • Akutt hypoksi (dyspnø, cyanose, lungeødem eller respirasjonsstans)
 • Akutt hypotensjon, arytmi eller hjertestans
 • Koagulopati, DIC eller uforklarlig blødning
  Starter i forbindelse med fødsel (70 %), keisersnitt (19 %) eller innen 30 minutter postpartum (11 %)
 • Rapportert ved 1.trimester abort, senabort, abdominal traume og amniocentese
 • Fravær av annen forklaring på symptomene
 • Eksklusjonsdiagnose (autopsi er viktig der mor dør)
 • Diagnosen stilles ved det histologiske bildet av mors lunger

Differensialdiagnostikk

 • Lungeemboli
 • Bilateral pneumothorax
 • Septisk sjokk
 • Anafylaktisk sjokk
 • Alvorlig preeklampsi/eklampsi
 • Hjerteinfarkt/hjertestans
 • Cerebralt insult
 • Aspirasjon
 • Aorta disseksjon

Tiltak/behandling

 • Oksygen, assistert ventilasjon
 • Opprettholde sirkulasjonen (hjertekompresjon i venstre sideleie hos gravide)
 • Intensiv overvåking
 • Behandle DIC/transfusjoner
 • Keisersnitt må raskt vurderes hos kritisk syk mor

Komplikasjoner

 • Maternell død (60-80 %)
 • Multiorgansvikt hos mor
 • Hjerneskade hos mor
 • Intrauterin fosterdød/levende barn med hypoksiskader

Emneord

 • Fostervannsemboli
 • Akutt sirkulasjonskollaps