Akutt fettlever i graviditet (aflp)

Bjørg Lorentzen
Tore Henriksen
Pål Øian
Lillian Nordbø Berge
Per E. Børdahl


ICD-10

O26.6     Leverforstyrrelser under svangerskap, fødsel og barsel
K76.0 Fettlever, ikke klassifisert annet sted


Definisjoner

 • Tilstand spesifikk for svangerskapet med leversvikt som gir multiorgansvikt hos mor

Forekomst

 • Rapportert mellom 1:9 000 til 1:13 000 fødsler

Etiologi/patogenese

 • Ukjent årsak. I noen tilfellers ses en sammenheng med enzymsvikt i mitokondrienes fettsyreoksidasjon hos fosteret. Det foreligger hos mor mikrovesikulær fettinfiltrasjon i levercellene.

Diagnostikk
Symptomer

 • Kvalme, oppkast, magesmerter
 • Tretthet, dårlig matlyst (dager til 1-2 uker)
 • Hodepine
 • Blødning (vaginalt og gastrointestinalt)
 • Feber
 • Ikterus, hudkløe
 • Tørste, polyuri

Mors sykdomsbilde preges av

 • Leversvikt
 • Nyresvikt
 • Koagulasjonsforstyrrelser/DIC
 • Leukocytose
 • Hypoglykemi, høy urinsyre, metabolsk acidose
 • Hepatisk encephalopati
 • Sårkomplikasjoner, infeksjon
 • Sepsispreget tilstand
 • Preeklampsi hos 30-100 %

Differensialdiagnostikk

 • Alvorlig preeklampsi/HELLP-syndrom
 • Hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
 • Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)
 • Hepatitter (virus, autoimmun etc)

Tiltak/behandling

 • Fosterovervåking
 • Rask forløsning
 • Symptomatisk behandling av mors organsvikt
 • Intensiv avdeling
 • Kontinuitet og teamarbeid

Komplikasjoner

 • Multiorgansvikt med fortsatt høy maternell mortalitet: 0-20 % mot tidligere 70-80 %
 • Perinatal mortalitet: 14-18 % mot tidligere 60-80 %

Emneord

 • Akutt fettlever i graviditet (AFLP)