Uterusruptur

Bjørg Lorentzen
Tore Henriksen
Pål Øian
Lillian Nordbø Berge
Per E. Børdahl


ICD-10

O71.0     Uterusruptur før fødsel starter
O71.1 Uterusruptur under fødsel
Uterusruptur ikke konstatert som oppstått før fødsel starter


Definisjoner

 1. De fleste rupturer forekommer etter tidligere keisersnitt:
  • Fullstendig ruptur av uterinveggen - komplett ruptur
  • Truende/nesten ruptur av uterinveggen - inkomplett med diastase i keisersnittarr
 2. Ruptur etter andre operasjoner på uterus - etter myomektomi
 3. Ruptur av ikke operert uterus
  • Traumatisk ruptur - skade mot abdomen, vanskelig assistert fødsel
  • Spontan ruptur hos multigravida med avveket leie/stort barn i langvarig fødsel, ofte kombinert med uforsiktig bruk av ristimulering

Forekomst
Ruptur etter tidligere keisersnitt

 • 0,2-1,5 % etter ett lavt tverrsnitt
 • Ca 2 % etter flere enn ett lavt tverrsnitt
 • 1-7 % etter lavt vertikalt snitt
 • 4-9 % etter T-snitt
 • 4-9 % etter tidligere klassisk/lengdsnitt i uterus

Etiologi

 • Ruptur pga svakhet i uterusveggen etter tidligere operasjoner. Mekanisk misforhold i aktiv fødsel eller traume mot gravid uterus hos ikke tidligere operert kvinne.

Risikofaktorer

 • Tidligere keisersnitt
 • Tidligere andre operasjoner på uterus
 • Multigravida med avveket leie/stort barn
 • Uforsiktig bruk/overstimulering med prostaglandiner eller oksytocin

Diagnostikk (klinisk diagnose!)

 • Dårlig fosterlyd - deselerasjoner/bradykardi
 • Akutte magesmerter/evt. brystsmerter
 • Avtagende/opphør av rier
 • Blødning - vaginalt /abdominalt
 • Sjokk
 • Forliggende del "blir borte"
 • Lett palpable fosterdeler

Differensialdiagnostikk

 • "Akutt abdomen" hos gravid kvinne
 • Placentaløsning

Tiltak/behandling

 • Laparotomi/kontroll av blødning
 • Sutur av ruptur/evt. sterilisering
 • Hysterektomi

Komplikasjoner

 • Intrauterin fosterdød
 • Blødning - uttalt anemi med kliniske symptomer
 • Koagulasjonsforstyrrelser/DIC
 • Evt. tap av fertilitet

Emneord

 • Uterusruptur