Uterusinversjon

Bjørg Lorentzen
Tore Henriksen
Pål Øian
Lillian Nordbø Berge
Per E. Børdahl


ICD-10

O71.2     Uterusinversjon etter fødsel


Definisjoner
Innsiden av uterus vrenges ut i vagina etter fødsel av barnet, delvis eller helt.

Etiologi

 • Hyppigste årsak er trekk i navlesnoren med placenta festet i fundus
 • Kan skje spontant ved atoni
 • Plutselig økt buktrykk

Risikofaktorer

 • Placenta festet i fundus
 • Placenta accreta, -percreta, -increta

Diagnostikk

 • Sterke smerter i nedre del av abdomen etter fødsel
 • Sjokk - ofte ikke i samsvar med blødningen
 • Placenta kan fortsatt være intrauterint
 • Palpasjon gir mistanke
 • Kan være assosiert med livstruende blødninger

Tiltak/behandling

 1. Manuell reposisjon
  • Tilkall hjelp - bakvakt og anestesilege
  • Intravenøs væske/blod
  • Ikke fjern placenta før etter stabilisering
  • Uterusrelakserende før reposisjon
  • Oksytocindrypp etter reposisjon
 2. Hydrostatisk metode: O´Sullivan
 3. Laparotomi
  • Huntington teknikk - trekk i uterusligamenter eller fundus
  • Haultain teknikk - snitt i bakre uterinvegg og reposisjon
  • Hysterektomi

Komplikasjoner

 • Sjokk
 • Livstruende blødning

Emneord

 • Uterusinversjon