Anafylaktisk sjokk

Bjørg Lorentzen
Tore Henriksen
Pål Øian
Lillian Nordbø Berge
Per E. Børdahl


ICD-10

T78.2     Anafylaksi


Definisjon

 • Sjokk hos pasient som nylig har fått et medikament eller utsatt for andre mulige allergener, innen 5-10 minutter etter eksponering, full reaksjon innen 30 minutter.

Etiologi

 • Massiv frigjøring av mediatorer via immunologiske eller ikke immunologiske mekanismer. Årsaker kan være injeksjon av legemidler inkludert sera, allergenekstrakter og røntgenkontrastmidler, innsektstikk og peroralt inntak av legemidler eller mat.

Diagnostikk/symptomer

 • Kardiovaskulære. Varmefølelse, rødme, palpitasjoner, blekhet, kaldsvette, hypotensjon, kollaps, hjertestans
 • Respiratoriske. Nyseanfall, hoste, larynksstridor, astma, cyanose, respirasjonsstans
 • Kutane. Kløe, eksantemer, urtikaria, ødem/Quinckes ødem
 • Gastrointestinale. Kvalme/brekninger, kolikksmerter, diaré
 • Cerebrale. Uro, angst, svimmelhet, bevissthetstap, kramper

Tiltak/behandling

 • Stopp tilførsel av medikament eller blodprodukt
 • Tilkall anestesilege
 • Adrenalin i.m. eller dypt subkutant, ikke i.v. i øvre kroppshalvdel.
  Adrenalin 1 mg/ml (ikke katastrofeadrenalin) Dose: 0,5-1 mg (0,5-1 ml)
  Dosen kan gjentas om nødvendig med 5-20 minutters intervall
 • Overvåking respirasjon/sirkulasjon. Intravenøs tilgang for væske/legemidler
 • Respirasjonssvikt: O2/evt terbutalin eller teofyllin/assistert ventilasjon
 • Sirkulasjonssvikt: volumterapi med krystalloider eller kolloider
 • Antihistaminer: deksklorfeniramin 5 mg/ml, 10 mg (2 ml) i.m.
 • Glukokortikoider: hydrokortison 100 mg i.v eller i.m.
 • Diazepam ved kramper: 10-20 mg langsomt i.v evt. rektalt
 • Pressorsubstanser

Pasientinformasjon
De som har hatt alvorlig anafylaktisk reaksjon bør utstyres med adrenalin injeksjonsvæske. Også pårørende må lære å sette adrenalin.

Emneord

 • Anafylaktisk sjokk