Forløsning med tang eller vakuum

Leif Svenningsen
Ingrid Borthen
Elisabeth Heiberg


Indikasjon/metode
Tang og vakuumekstraktor er forskjellige metoder anvendt ved vaginale forløsninger.
Valget av forløsningsmetode/instrument er opp til den enkelte lege.

Tang har flere bruksområder hvor vakuumekstraktor ikke er egnet og bruken av tang kan i slike situasjoner føre til vellykket vaginalforløsning.

En forutsetning for så vel anvendelse av vakuumekstraktor som tang, må være at man behersker teknikken ved instrumentet man benytter. Mormunnen skal være utslettet og fosterhodet bør stå ved spinatransversalen eller under.

Vakuumekstraktor bør foretrekkes hvis hodet ikke står "tangrett" og hvis man er i tvil om pilsømmens og fontanellenes posisjon. Er man i tvil om forløsningsmåte bør erfaren kollega tilkalles.

Med mindre man er godt øvet, medfører rotasjon med tang større risiko for skade på mor og barn enn bruk av vakuumekstraktor. Vakuumekstraktor er et ekstraksjonsinstrument og rotasjonen av hodet skal komme av seg selv ved traksjonen, såkalt autorotasjon.
I dokumentasjon av fødselshjelp er det vanlig å bruke fosterhodets posisjon (descens) i fødselskanalen i beskrivelsen av instrumentanlegget.

 1. Utskjæringstang/vakuum
  Hodet står sluttrotert på bekkenbunnen

 2. Middelhøy tang/vakuum
  Hodets benede del i interspinallinjen eller lavere, men ikke sluttrotert

 3. Høy tang/vakuum
  Hodet står over interspinallinjen. Forløsning herfra er forbundet med en øket risiko og det bør derfor primært gjøres keisersnitt istedenfor forsøk på vaginalforløsning

Tangmodeller
Det finnes en rekke forskjellige tangmodeller. Alle tilpasset spesielle formål/teknikker.
De vanligste modeller som benyttes i Norge i dag er:

 Simpsons tang
Brukes som utskjæringstang, men kan også brukes som rotasjonstang, men rotasjonen må være mindre enn 90 grader. Den må da taes av og pilsømmens posisjon vurderes.

Kiellands tang
Et anvendelig allround instrument, velegnet som rotasjonstang. Benyttes ved 180 graders rotasjon fra occiput posterior ("omvendt Kielland teknikk") og ved dyp tverrstand.

Pipers tang
Spesialkonstruert for bruk på sistkommende hode ved seteforløsning.

Prematur tang
Liten utskjæringstang til bruk ved premature fødsler.

Ved utskjæringstang anbefales bruk av pudendal- eller infiltrasjonsbedøvelse dersom ingen annen smertelindring benyttes.

Vakuumekstraktor
Det finnes i dag forskjellige modeller i bruk men i anvendelsesprinsippet er de like. Det finnes metall sugekopper (BIRD og MALMSTRØM) og myke sugekopper i SILICON. Komplette system i hard plast (KIWI og M-cup) blir også benyttet.

Fosterhodet kan bli utsatt for store kompresjons og traksjonskrefter ved vakuumekstraksjon og metoden kan forårsake skader ved uforsiktig bruk. Denne forløsningsmetoden regnes fortsatt som risikofylt ved prematuritet (<33 uker).

Utførelse

 1. Størst mulig kopp (5 eller 6) anlegges på fosterhodet. Det bør tilstrebes at koppens sentrum plasseres ca 3 cm foran kanten på lille fontanelle. Med dette oppnår man å trekke med optimal fleksjon av hodet
 2. Opprett et vakuum på 0,2 kg/cm og sjekk på nytt koppens plassering og mulig innsugd maternelt vev
 3. Vakuumet økes så raskt inntil 0,8 kg/cm i ett trinn
 4. Episiotomi bør legges hvis nødvendig først når perineum buker
 5. På det 4. risynkrone draget - hvis ikke før - bør hodet komme med nedover (descens). Det har liten hensikt å trekke flere ganger dersom det ikke er noen fremgang. Det er aldri galt å ta koppen av og gjøre keisersnitt

Forløsning med vakuumekstraktor bør ideelt sett være avsluttet innen 15-20 minutter.

Koppen bør reappliseres bare en gang dersom den løsner totalt.

Ved mislykket forsøk på vakuumekstraksjon bør man gjøre keisersnitt fremfor et nytt forsøk på vaginalforløsning med tang.

Dersom koppen glipper i det hodet er på bekkenbunnen eller kroner kan man selvsagt anlegge tang og forløse.

Ved alle vaginalforløsninger bør urinblæren tømmes.

Emneord

 • Vaginal forløsning
 • Tang
 • Vakuum

Kilder

 1. Johanson RB, Menon BKV. Vacuum extraction vs forceps delivery.
  The Cochrane Library, Issue 4, 1999 Oxford: Update Software

 2. Damron DP, Capeless EL. Operative vaginal delivery: a comparison of forceps and vacuum for success rate and risk for rectal sphincter injury. Am J Obstet Gynecol 2004; 3: 907-10

 3. Patel RP, Murphy DJ. Forceps delivery in modern obstetric practice. Review. BMJ 2004; 28: 1302-1305

 4. Demissie K, Rhoads G, et al. Operative vaginal delivery and neonatal and infant adverse outcomes: population based retrospective analysis. BMJ 2004; 329: 1-6

 5. Bofill JA, Rust OA, Schorr SJ et al. A randomised prospective trial of the obstetric forceps versus the M-cup vacuum extractor. Am J Obstet Gynecol 1996; 175: 1325-1330

 6. McQuivey R. Vacuum-assisted delivery. A review. J Matern Fetal Neonatal Med 2004; 3: 171-80