Barselpleie - Anemi etter fødsel

Margit Rosenberg
Christine Herzog


Anemi etter fødsel
ICD-10

O 99.0     Anemi


Definisjon
Den vanligste grensen for behandlingstrengende anemi er Hb <10 g/dl1,3
Det er imidlertid diskutert om alle kvinner trenger jern i barselseng.

Etiologi/risikofaktorer

 • Anemi i svangerskapet
 • Blødning >500 ml under/etter fødsel

Diagnostikk/tiltak/behandling
Hb bestilles til 1. eller 2. dag postpartum ved

 • Hb <10 g/dl før fødsel
 • Blødning >500 ml under/etter fødsel
 • Symptomer på anemi som tungpust, svimmelhet, hodepine, økt tretthet, takykardi, palpitasjoner

Ved Hb <10 g/dl administrer jerntabletter (II-verdig jern) og C-vitamin.

Dosering:
Duroferon Duretter® 100 mg x 2 eller Niferex® 100 x 2. Tas sammen med C-vitamin max 200 mg/døgn.

Ved Hb <9 g/dl med symptomer på anemi, vurder intravenøs jernbehandling (III-verdig jern sukrosekompleks)2 (Ib). Intravenøs jernbehandling kan også være aktuelt der en vil unngå blodtransfusjon eller i sjeldne tilfeller med inadekvat gastrointestinal absorpsjon.

Dosering:
Venofer® 100 mg intravenøst 2-3 g pr uke. Se tekst i Felleskatalogen for administrasjon.

Ved Hb <7 g/dl kan kvinnen få tilbud og anbefaling om blodtransfusjon etter en samlet klinisk vurdering (IV).

Erytropoietin (Eprex®) er foreløpig i liten grad tatt i bruk i behandlingen av postpartumanemi. En studie viser at flere ammer ved utskrivning fra sykehus når erytropoitin ble gitt enn bare jern alene. Det er også vist raskere normalisering av blodverdier, men med usikker klinisk betydning. Foreløpig er det ikke vist effekt på behov for blodtransfusjon om erytropoietin ble gitt sammen med jern eller om jern ble gitt alene, men bare sparsom dokumentasjon foreligger til nå1 (Ia).

Det er et klart behov for flere randomiserte kontrollerte studier for bedre å kunne vurdere oral og parenteral jernmedikasjon og blodtransfusjon ved postpartumanemi.

Komplikasjoner
Anemi postpartum påvirker kvinnenes morbiditet med økt infeksjonsrisiko, spesielt for urinveisinfeksjon samt endometritt og feber. Alvorlig anemi gir også økt kardiovaskulær belastning.

Emneord

 • Anemi
 • Jernmedikasjon
 • Blodtransfusjon
 • Erythropoietin

Kilder
Litteratursøk er utført i Cochrane databasen og Medline. WHO kriterier er benyttet. Det er også gjort sammenlikning mot rutiner ved større norske sykehus.

 1. Dodd J, Dare MR, Middleton P. Treatment for women with postpartum iron deficiency anaemia (Review). The CochraneLibrary 2004 (4)

 2. Perewusnyk G, Huch R, Huch A, Breymann C. Parenteral iron therapy in obstetrics: 8 years experience with iron-sucrose complex. British Journal of Nutrition 2002; 88: 3-10

 3. World Health Organization. Nutritional Anemias. Technical Report Series 1972; 303