Barselpleie - Urinretensjon etter fødsel

Margit Rosenberg
Christine Herzog


Urinretensjon etter fødsel
ICD-10

O 90.8     Komplikasjon i barseltid, urinretensjon
R 33 Urinretensjon


Definisjon
Manglende spontan vannlating, evt. bare sparsom vannlating, innen maksimalt 6 timer etter siste vannlating/kateterisering under fødsel1,2,3,4 (IV).

Forekomst
Beskrevet i litteraturen varierende fra 0,45 % til 14,1 %, vanligst i nedre område opp til omtrent 4 %1,3 (III).

Etiologi

 • Blærens kapasitet øker og følsomheten for overstrekning nedsettes i løpet av graviditeten. Normaliseres de første ukene postpartum
 • Økt diurese de første dagene etter fødsel på grunn av utskillelse av retinert interstitiell væske under graviditeten

Risikofaktorer

 • Langvarige fødsler
 • Operative forløsning
 • Ødem, hematom, rifter - spesielt fortilrifter
 • Epidural/spinalanalgesi
 • Store mengder inntavenøs væske1,2,3 (III)

Diagnostikk
Palpasjon, perkusjon, ultralyd, kateterisering1 (III). Hvis en mistenker at kvinnen ikke får tømt blæren, må dette undersøkes med ultralyd (for eksempel blærescanner) eller ved å kateterisere henne (Lofric engangskateter). Tidspunkt og urinmengde føres på kurven. Hvis kvinnen har generell uro/udefinerbare smerter må man undersøke på urinretensjon.

Tiltak/behandling/oppfølging

 1. Resturin <100 ml utgjør ikke noe problem
 2. Ved resturin 100-500 ml kommer vannlatingen oftest i gang av seg selv. Bør allikevel kontrollere at kvinnen får tømt seg ved palpasjon, ultralyd (f.eks. blærescanner) eller kateterisere på nytt etter at hun har latt vannet.
 3. Ved resturin >500 ml kateteriseres regelmessig hver 2.- 4. time avhengig av om hun har fått mye væske i løpet av fødselen, hatt epidural-/spinalanalgesi eller drikker mye eller lite selv. Kateteriser så ofte at en unngår resturin >400-500 ml. Plan for hvor ofte en skal tappe og restvolumet noteres i pleierapporten. Ved resturin <100 ml kan behandlingen avsluttes.
  Kvinner som har retensjonsproblemer utover 3-4 dager ved hjemreise, må instrueres i selvkaterisering og henvises til videre oppfølging, evt. av uroterapeut.
  Bakteriologisk dyrkningsprøve tas før hjemreise på klinisk indikasjon.
 4. I tilfelle av overdistendert blære (resturin >1000 ml) bør det anlegges permanent kateter (Foley kateter) som seponeres etter et par dager til en uke. Kvinnen må følges nøye deretter og hvis fortsatt for høye rester, henvises videre til uroterapeut/urolog (IV).

Komplikasjoner

 • Urinveisinfeksjon
 • I sjeldne tilfeller vedvarende problemer med å tømme blæren på grunn av skadet detrusormuskulatur1,2 (III)

Emneord

 • Postpartum urinretensjon
 • Resturin

Kilder
Litteratursøk er utført i Cochrane database og i Medline. I tillegg er RCOG recommendations benyttet. Det er også gjort en sammenlikning mellom gjeldende praksis ved flere store norske sykehus.

 1. Yip S-K, Sahota D, Pang M-W, Chang A. Postpartum urinary retention. Acta Obstet Gynecol Scand 2004; 83: 881-891

 2. Zaki MM, Pandit M, Jackson S. National survey for intapartum and postpartum bladder care: assessing the need for guidelines. BJOG 2004; 111: 874-876

 3. Glavind K, Bjørk J. Incidence and treatment of urinary retention postpartum. Int Urogynecol J 2003; 14: 119-121

 4. RCOG Study Group Recommendation. Incontinence in Women 2002; 6: 4