Spontan abort

Bakgrunn

ICD-10

 • O03 Abortus spontaneus, komplett/inkomplett
 • O02.0 "Blighted ovum", ødelagt egg, anembryonalt svangerskap
 • O02.1 "Missed abortion", abortus retentus, retensjon av dødt foster
 • O20.0 Abortus imminens, blødning spesifisert som forårsaket av truende abort

Definisjon

 • Svangerskap som går til grunne før fullgåtte 22 uker iflg. WHO

Forekomst

 • Ca 50% av alle påbegynte og 10-20 % av klinisk registrerte graviditeter
 • Ca 80% skjer i første trimester1,2 (III, III)

Etiologi

 • Årsaken til en enkeltstående spontanabort er ofte vanskelig å påvise
 • Føtale3,4 (III, III)
  • Genetisk defekt ca 50% (kromosomale avvik, hyppigst trisomier)
  • Utviklingsanomalier
 • Placentasykdom
 • Maternelle
  • Hormonelle (corpus luteum svikt)
  • Anatomiske (uterine malformasjoner, cervixinsufficiens)
  • Generell infeksjon (rubella, CMV, varicella, toxoplasmose, parvovirus B19)
  • Genital infeksjon: BV5 (III), klamydia6 (III), GBS
 • Risikofaktorer

  • Alder >35 år7 (III)
  • Infertilitet, assistert fertilisering8,9 (III, III)
  • Flere påfølgende tidligere aborter
  • Flerlingesvangerskap
  • Inneliggende spiral
  • Kromosomavvik hos foreldre
  • Sykdom hos mor:
   • Autoimmun sykdom10 (III), diabetes mellitus11 (III), thyroideaforstyrrelser, PCOS12 (III), trombofilier13 (III), antifosfolipid antistoff syndromet14 (III), hyperhomocysteinemi, folatmangel15 (III)
  • Miljøfaktorer:
   • Røyk16 (III), alkohol17 (III), narkotika, kaffe18 (III), teratogener (mutagener), traume

   

  Diagnostikk

  • Sykehistorie:
   • Amenoré, graviditetstest positiv/negativ, blødning per vaginam, smerter, vannavgang, avtagende svangerskapssymptomer
  • Gyn. us.:
   • Inspeksjon (blødning, graviditetsprodukter, åpen mormunn), eksplorasjon (uteri størrelse og konsistens)
  • HCG i urin og/eller serum:
   • 4-210.000 IE/l i 1.trimester, 210.000-41.000 IE/l 2. trimester)
   • Gjentas innen en uke ved usikker vitalitet
 • Ultrasonografisk us.:
  • intrauterin gestasjonssekk, synlig/vitalt foster, hematom, lukket/åpen indre mormunn/cervikalkanal
  • Abdominal doppler us. (hjertelyd hos foster >= 6-7 uker)
 • Histologisk us. av materiale v/evacuatio uteri
  • Ved tvil om intra-/ekstrauterin graviditet
 •  

  Differensialdiagnoser

  • Tidlig intrauterin intakt graviditet
  • Ekstrauterin graviditet
  • Partiell mola
  • Cancer corpus uteri

   

  Ventetidsgaranti - kriterier

  • Behandles som øyeblikkelig hjelp

   

  Behandling

  Ved truende abort

  • Antibiotika ved infeksjon, ingen tokolyse
  • Medikamentell behandling ikke dokumentert effekt (progesteron- eller HCG-injeksjon, salisylater, ataraksika og sedativa)
  • Salisylater vurderes ved antifosfolipid antistoff
  • Rhesus-profylakse til ikke-sensitiviserte Rh-negative kvinner anbefalt ved frisk blødning19 (IIb)
  • Sykemelding vurderes
  • Sengeleie har ikke dokumentert effekt

  Første trimester

  • Abortus completus:
   • Ingen, ev. sykemelding ca 3 dager20,21,22,23,24 (Ib, Ib, III, Ib, Ib)
  • Abortus incompletus:
   • Evacuatio cavi uteri v/rester > 20 mm (tverrmål i saggitalplan), uttalt blødning, smerter eller infeksjonstegn
   • Ellers ekspekterende behandling med ev. sykemelding fram til kontroll etter 1 uke (gyn. us. og vaginal ultralyd)19,20,21,22,23,24,25 (IIb, Ib, Ib, III, Ib, Ib, IIa)
 • Abortus retentus og anembryonalt svangerskap:
  • Evacuatio uteri m/ ev. sykemelding ca 3 dager19,20,21,22,23,24,25 (IIb, Ib, Ib, III, Ib, Ib, IIa)
 • Abortus imminens:
  • Ev. sykemelding til blødningstopp
  • Evacuat til histologisk us. v/tvil om ekstrauterint svangerskap
  • Rh profylakse til ikke-sensitiviserte Rh negative kvinner19 (IIb)
 • Andre trimester

  • Abortus completus:
   • Ingen, ev. sykemelding og behov for laktasjonhemming vurderes
  • Abortus incompletus:
   • Lokal prostaglandinapplikasjon
   • Evacuatio cavi uteri
   • Laktasjonshemming vurderes26,27 (III, III)
 • Abortus retentus:
  • Mifepristone 600mg før lokal prostaglandinapplikasjon og ev. evacuatio uteri26,27 (III, III)
 • Abortus imminens:
  • Infeksjonsstatus, baktus urin/cervix vurderes
  • Dersom cervixinsufficiens og fravær av blødning kan cerclage vurderes
  • Autopsi/karyotyping ved påfallende makroskopisk us
  • Rh-profylakse til ikke-sensitiviserte Rh negative kvinner19 (IIb)
 •  

  Oppfølging

  • Etter evacuatio uteri: Egen lege v/behov
  • Ekspekterende behandling etter sannsynlig komplett abort
   • Kontroll m/gyn. us. og vag. ultralyd etter 1-2 uker
   • Vurdere evacuatio uteri dersom manglende tømming, uttalt blødning eller infeksjonstegn
 • Ekspekterende behandling ved truende abort
 • HCG kontroll ved usikker vitalitet eller mistenkt ekstrauterin graviditet
 • Sykemelding-/varighet vurderes i samråd med pasienten
 • Før neste svangerskap bør diabetikere være velregulert
 • Vurdere oppstart av folat før graviditet
 • Vurdere tidlig UL og sykemelding (etter grad av arbeidsbelastning) ved neste svangerskap
 •  

  Komplikasjoner

  • Rester
  • Infeksjon
  • Anemiserende blødning

   

  Forløp

  • Oftest ukomplisert

   

  Prognose

  • God, liten risiko for komplikasjoner som påvirker fertilitet
  • Liten risiko for gjentagelse (etter 1-2 aborter), de fleste oppnår vellykket svangerskap senere
  • Økt abortrisiko ved abortus imminens

   

  Råd

  • Pasient som meldes med blødning i svangerskap kan, om de ikke blør mye, komme fastende til vurdering ved gynekologisk poliklinikk neste dag

   

  Pasientinformasjon

  • Småblødning og fluor kan ventes i 1-2 uker etter komplett abort eller evacuatio uteri
  • Noe mer blødning og smerter forekommer ved ekspekterende behandling
   • Kontakte lege ved feber, illeluktende fluor, uttalt blødning eller sterke smerter
  • Menstruasjon kan ventes etter 3-6 uker
  • Unngå coitus, karbad og sterk fysisk aktivitet
   • inntil 1 uke etter blødningstopp v/ abortus imminens
   • inntil 2 uker ved evacuatio uteri og ekspekterende behandling
 • Nytt graviditetsforsøk kan anbefales etter første sikre menstruasjon (ingen dokumentasjon)
 •  

  Kilder

  Referanser

  1. Ellish NJ, Saboda K, O`Connor J, Nasca PC, Stanek EJ, Boyle C. A prospective study of early pregnancy loss. Hum Reprod 1996; 11: 406-12 PubMed
  2. Berek JS. Novak`s Gynecology, 12th ed. 1996, Williams & Wilkin, Baltimore, USA.
  3. Gardo S, Bajnoczky K. Cytogenetic analysis of spontaneous abortions with direct analysing chorionic villi. Eur J Obst Gynecol Reprod Biol 1992; 19: 117-20. PubMed
  4. Stern JJ, Dorfmann AD, Gutierrez-Najar AJ, Cerrillo M, Coulam O. Frequency of abnormal karyotypes among abortuses from women with and without a history of recurrent spontaneous abortion. Fertil Steril 1996; 65: 250-3. PubMed
  5. Ralph SG, Rutherford AJ, Wilson JD. Influence of bacterial vaginosis on conception and miscarriage in first trimester: a cohort study. BMJ 1999; 319: 220-3. BMJ
  6. Witkin SS, Ledger WJ. Antibodies to Chlamydia trachomatis in sera of women with recurrent spontaneous abortions. Am J Obst Gynecol 1992; 167: 135-9. PubMed
  7. Cowchock FS et al. Chromosome errors as a cause of spontaneous abortion: the importance of maternal age and obstetric history. Fertil Steril 1993; 59: 1011-4. PubMed
  8. Gray RH, Wu LY. Subfertility and risk of spontaneous abortion. Am J Public Health 2000; 90: 1452-4. PubMed
  9. Hakim RB, Gray RH, Zacur H. Infertility and early pregnancy loss. Am J Obst Gynecol 1995; 172: 1510-7. PubMed
  10. Shelton AJ et al. Association between familial autoimmune disease and reccurrent spontaneous abortion. Am J Reprod Immunol 1994; 32: 82-7. PubMed
  11. Dorman JS et al. Temporal trends in spontaneous abortion associated with Type 1 diabetes. Diab Res Clin Pract 1999; 43: 41-7. PubMed
  12. Tulppala M et al. Polycystic ovaries and levels of gonadotrophins and androgen in reccurrent miscarriage: a prospective study in 50 women. Br J Obstet Gynecol 1993; 100: 348-52. PubMed
  13. Preston FE et al: Increased fetal loss in women with heritable trombophilia. Lancet 1996; 348: 913-6. PubMed
  14. Buchnan NM et al: A study of 100 high risk lupus pregnancies. Am J Reprod Immunol 1992; 28: 192-4. PubMed
  15. Nelen WC et al. Homocystein and folat levels as risk factors for reccurrent pregnency loss. Obstet Gynecol 2000; 95: 519-24. PubMed
  16. Chateoud L et al. Paternal and maternal smoking habits before conception and in the first trimester: relation to spontaneous abortion. Ann Epidemiol 1998; 8: 520-6. PubMed
  17. Windham GC et al. Moderate maternal alcohol consumption and risk of spontaneous abortion. Epidemiology 1997; 8: 509-14. PubMed
  18. Fernandes O et al. Moderate to heavy caffein consumptio during pregnancy, a relationship to spontaneous abortion and abnormal fetal growth: a meta-analysis. Reprod Toxicol 1998; 12: 435-44. PubMed
  19. Hinshaw K, Fayyad A. Management of early pregnancy loss. Guidelines and Audit Committee of RCOG. www.rcog.org.uk/guidelines/guideline25.html.
  20. Nielsen S, Hahlin M: Expectant management of first trimester spontaneous abortion. Lancet 1995; 345: 84-6. PubMed
  21. Nielsen S et al. Randomised trial comparing expectant with medical management for first trimester miscarriages. Br J Obstet Gynecol 1999; 106: 804-7. PubMed
  22. Hurd WW, Whitfield RR, Randolph JF jr et al.: Expectant management versus elective curretage for the treatment of spontaneous abortion. Fertil Steril 1997; 68: 601-6. PubMed
  23. Ballagh SA, Harris HA, Demasio K: Is curretage needed for uncomplicated spontaneous bortion? Am J Obst Gynecol 1998; 179: 1279-82.
  24. Geyman JP, Oliver LM, Sullivan SD: Expectant, medical or surgical treatment of spontaneous abortion in first trimester of pregnancy? A pooled quantitative literature evaluation. J Am Board of Fam Pract 1999; 12: 55-64. PubMed
  25. Schwarzler Å, Holden D, Nielsen et al.: The conservative management of first trimester miscarriages and the use of colour Doppler sonography for patient selection. Hum Reprod 1999; 14: 1341-5. PubMed
  26. Heimstad RK, Backe B, Skjeldestad FE. Induction of abortion in the second trimester by prostaglandin vagitories. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 4019-21. PubMed
  27. Gemzell-Danielsson K, Østlund E. Termination of second trimester pregnancy with mifepristone and gemeprost. The clinical experience of 197 consecutive casec. Acta Obstet Gynecol Scand 2000; 79: 702-6. PubMed

  Fagmedarbeidere

  • Anne-Lone Wollen, Volvat legesenter, Bergen
  • Risa Hoffmann, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Gabor Bunford, Ringerike sykehus, Hønefoss
  • Bergljot Holm Årstad, Oslo

  Dato sist oppdatert

  • 18. aug. 2004