Myoma uteri

Olav Istre

ICD-10
D25 Leiomyom i livmor
- D25.0 Submukøst leiomyom i livmor
- D25.1 Intramuralt leiomyom i livmor
- D25.2 Subserøst leiomyom i livmor
- D25.9 Leiomyom i livmor, uspesifisert

Definisjon

 • Benign tumor, utgår fra glatt muskulatur

Forekomst

 • Vanligste tumor i fertil alder (30 % av alle over 30 år)

Etiologi og risikofaktorer

 • Østrogen og progesteron avhengig

Økt risiko

 • 2,2 ganger hyppigere hos 1. grads slektninger (IIa)
 • Afrikanere, ca tre ganger høyere insidens, oftere større myomer og mer anemi (IIa)
 • For hver 10 kg vektøkning øker risikoen 21 % (Ib)
 • HRT postmenopausalt (Ib)

Nedsatt risiko

 • Røyking (10 sigaretter dgl,18 % reduksjon) (IIa)
 • P-piller (10 års bruk, 31 % nedsatt risiko) (III)
 • Fullførte graviditeter (Ia, III, Ib)

Diagnostikk
Påvisning

 • Gynekologisk undersøkelse
  • 50 % oppdages tilfeldig (IIa)
 • Ultralyd evt. med saltvann (IIa)
 • MR kan differensiere mellom myomer og annen patologi i genitalia (IIa, IIb)

Symptomer

 • Menoragi, 30 % har myomer (oftest intrakavitære) (III)
 • Infertilitet
 • Smerter/trykk symptomer
 • Senabort

Differensialdiagnoser

 • Ovarial tumor
 • Graviditet
 • Sarkoma uteri (III)

Behandling

 • Bare ved symptomer, og ved infertilitet når myomet påvirker endometriet eller er > 5 cm

Medikamentell behandling
Menoragi

 • Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) (III, Ia)
 • P-piller (Ib)
 • Gestagen (IIa)
 • Traneksamsyre (Cyclokapron®)(Ib)

Volumreduksjon

 • GnRH-analoger (egner seg best til forbehandling ved kirurgi)
  • Ca 50 % etter tre måneder
  • Etter nye tre måneder ingen ytterligere effekt (Ia)
  • 100 % residiv etter seponering (Ib)

Myomektomi

 • Ønske om bevart fertilitet
 • Symptombedring opp til 90 %, residiv vanlig (Ib)
 • Submukøse, hysteroskopisk med elektroresektoskop (III)
 • Intramurale, vanskelig uten å åpne uterinveggen
 • Subserøse, evt. laparoskopisk

Arteriell okklusjon

 • Embolisering, etablert behandling
  • 80 % suksessrate (20 % senere myomektomi eller hysterektomi)
  • En del postoperative smerter, tidkrevende prosedyre (IIa)
  • Dødsfall pga. septikemi er rapportert (III)
 • Arterie uterina klips (IIb, III)

Hysterektomi

 • Ved symptomgivende myomer

Oppfølging

 • Individualiseres etter symptomer og graviditetsønske
 • Kontrolleres i forhold til symtomer hos egen lege
 • Ved symptomer henvises til spesialist

Komplikasjoner
Ubehandlet

 • Torkvering, nekrose, "rød degenerasjon" (p-pille, graviditet)
 • "Fødsel" av myom gjennom cervix uteri

Konservativ behandling (kirurgisk eller medikamentell)

 • Svekket uterinvegg
 • Bivirkninger av medikamentell behandling

Under graviditet

 • Myomvekst hos 20 % (maksimalt 25 % i de første 10 uker) (IIa)
 • Rød degenerasjon hos 10 % (smerte, feber, leukocytose) (IIb)
 • Spontan abort, vannavgang, preterm fødsel, vekstretardasjon, placentaløsning, avvikende fosterleie, keisersnitt, postpartum blødning (IIa)

Forløp

 • Oftest vekst frem til menopausen, deretter skrumpning
 • HRT kan gi økt vekst

Prognose
Etter avsluttet medikamentell behandling, residiv i løpet av få måneder
Etter myomektomi, residiv 30-40 % i en 5-års periode (Ib)

Råd

 • Størrelse av myom er i seg selv ikke indikasjon for behandling
 • Hurtigvoksende myom er ikke tegn på sarkomutvikling (IIa)

Litteratur
Vikhlyaeva EM, Khodzhaeva ZS, Fantschenko ND.Familial predisposition to uterine leiomyomas. Int J Gynaecol Obstet 1995; 51: 127-31. PubMed
Kjerulff KH, Langenberg P, Seidman JD, Stolley PD, Guzinski GM.Uterine leiomyomas. Racial differences in severity, symptoms and age at diagnosis. J Reprod Med 1996; 41: 483-90. PubMed
Samadi AR, Lee NC, Flanders WD, Boring JR, 3rd, Parris EB. Risk factors for self-reported uterine fibroids: a case-control study. Am J Public Health 1996; 86: 858-62 . PubMed
Radiology 1994; 190: 803-6. Radiology
Burton CA, Grimes DA, March CM. Surgical management of leiomyomata during pregnancy. Obstet Gynecol 1989; 74: 707-9. PubMed
Uterine leiomyomata: etiology, symptomatology, and management. Fertil Steril 1981; 36: 433-45. PubMed
Maturitas 2000; 35: 167-73. PubMed
Br J Obstet Gynaecol 1995; 102: 913-7. PubMed
Hum Reprod 1995; 10: 1795-6. PubMed
Miami, USA.
Charity Hospital, New Orleans. Am Surg 1998; 64: 53-60. PubMed
Lethaby A, Augood C, Duckitt K Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2002; 1: CD000400.
Cochrane Database Syst Rev 2001; 2: CD000547.
J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002; 9: 191-8. PubMed
Protective effect of depot-medroxyprogesteron acetate on surgical treated uterine leiomyomas: a multicentre case-control study Br J Obstet Gynaecol 1995; 103: 909-14. PubMed
La Vecchia C, et al. Uterine myomas and smoking. Results from an Italian study. J Reprod Med 1996; 41: 316-20. PubMed
Obstet Gynecol 1994: 83: 414-8.
J Clin Ultrasound 1993; 21: 87-95. PubMed
PubMed
Arterial embolisation to treat uterine myomata. Lancet 1995; 346: 671-2. PubMed
Curr Womens Health Rep 2001; 1:196-201. PubMed
Br Med J 1986; 293: 359-62. PubMed
PubMed
Flynn SD, et al. Clinical stage I endometrial carcinoma: pitfalls in preoperative assessment with MR imaging. Work in progress. Radiology 1995; 194: 567-72. Radiology
Lancet 1999; 354: 307-8.
Br J Obstet Gynecol 1990, 97: 285-98.

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no