Pasientinformasjon - endometriereduksjon

Olav Istre

Indikasjon

 • Kraftige blødninger, ikke oppnådd ønsket effekt av annen behandling

Hva er endometriereseksjon/destruksjon, fjerning av slimhinnen i livmoren?

 • Et instrument føres gjennom livmorhalskanalen, slimhinnen uthøvles, ødelegges med varme eller på annen måte
 • Operasjoen tar 10-25 minutter, utføres oftest i narkose
 • Fjernet materiale undersøkes histologisk

Resultater og erfaringer

 • 80-90 % blir fornøyde med resultatet
 • Blødningene forsvinner eller blir svært redusert
 • Ved utilstrekkelig effekt kan operasjonen gjentas eller livmoren fjernes

Komplikasjoner

 • Det kan en sjelden gang oppstå hull i livmoren under inngrepet. Oftest gror dette av seg selv, men kan kreve ekstra observasjon etterpå. Enkelte ganger blør det kraftig ved slutten av operasjonen. Det legges da inn et kateter i livmoren. Kateteret fjernes etter noen timer, eller dagen etter, uten problemer. Det nyttes en skyllevæske som gir god oversikt i livmorhulen. Noe væske går over i blodbanen og kan gi forbigående kvalme og/eller hodepine

Før inngrepet

 • Faste fra midnatt før inngrepet. I enkelte tilfelle innleggelse dagen før inngrepet for å tømme tarmen

Etter operasjonen

 • Utskrivelse operasjonsdagen eller dagen etter
 • Blødningene avtar mye i løpet av de første dagene, men utflod kan vare i 4 uker
 • Smerter er ikke vanlig. Smerter og feber er tegn på betennelse. Ta da kontakt med sykehuset
 • Sykmelding 1-3 dager

Prevensjon

 • Etter inngrepet er muligheten for å bli gravid sterkt redusert. Hvis blødningene forsvinner, er inngrepet nesten å betrakte som sterilisering
 • Ved fortsatt blødning kan du bli gravid, og behov for prevensjon må vurderes. Spiral er nå uegnet

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no