Pasientinformasjon - laparoskopi

Anton Langebrekke

Laparoskopi
(kikkhullsoperasjon) kan være

 • Diagnostisk
  • Kun undersøkelse for å se om noe er galt
 • Operativ
  • Utføres for å sterilisere, fjerne; sammenvoksninger, endometriose, graviditet utenfor livmoren, operere eller fjerne eggledere, eggstokker, cyster eller muskelknuter, i blant også fjerne livmoren
 • Fordelene sammenlignet med en vanlig bukoperasjon
  • Mindre arr på magen
  • Mindre smerter
  • Raskere mobilisering, kortere sykmeldingstid
  • Mindre risiko for sammenvoksninger

Om inngrepet

 • Utføres som regel i full narkose
 • Urinblæren blir vanligvis tømt
 • Et lite snitt i navlen, bukhulen fylles med kulldioksyd
  • Laparoskopet, et ganske tynt rør - en slags "kikkert" med videotilkopling - føres gjennom snittet i navlen
  • Et hjelpeinstrument settes inn i livmoren slik at livmoren kan beveges under inngrepet
  • Flere hjelpeinstrumenter kan anvendes gjennom små snitt nedenfor og til siden for navlen
  • Inngrepet overvåkes via en TV-skjerm, derved inspiseres bukhulen, livmor, eggstokker og eggledere, ofte også blindtarm, tarmer, lever og galleblære
 • Avhengig av hva som gjøres varer inngrepet 5 til 60 minutter

Komplikasjoner

 • Hvis vanskeligheter ved gjennomføring må eventuelt åpen kirurgi (buksnitt) utføres
 • Skade på andre organer (tarm), sjeldent
 • Sårinfeksjon eller sår i bukveggen. Krever som regel bare rensing med rent vann

Etter operasjonen

 • Operasjonsdagen kan du som regel drikke og spise forsiktig 
 • Første døgnet ikke kjøre bil, unngå alkohol
 • Før hjemreise vil du vanligvis få beskjed om hva som ble funnet og gjort under operasjonen. For evt. senere kontakt med sykehuset er det også greit om du noterer navnet på legen som utførte inngrepet
 • Vanligvis reiser du hjem samme dag, men i blant kan det bli nødvendig å ligge i avdelingen en dag eller to
 • Ønskelig at du ikke er alene det første døgnet etter operasjonen Litt blødning fra skjeden er vanlig
 • De første dagene kan du føle deg oppblåst i magen og ha vondt i skuldrene. Dette skyldes irritasjon fra gassen i bukhulen og kan oftest lindres med reseptfrie, smertestillende tabletter
  • Avhengig av inngrepets art kan du vanligvis gjenoppta fysisk trening etter 2-14 dager
  • Samleie kan evt. forsøkes 2-7 dager etter inngrepet
  • Egenmelding på inntil 3 dager er oftest nok. Ved behov vil du ved hjemreise få sykmelding (mer enn 7-10 dager sjelden nødvendig)
  • Sårene på magen er sydd med selvoppløselig tråd og dekket med hudplaster. Du kan dusje, men hold plasteret tørt. Når sårene er tørre, kan plasteret fjernes - vanligvis etter 2-5 dager. Synlig trådknute som klør, kan klippes bort. Hvis sår væsker, rens med vann eller vanlig rensevæske
  • Er det sendt materiale til mikroskopisk undersøkelse, foreligger svar etter 2-4 uker. Du blir kontaktet fra sykehuset dersom svaret tilsier videre undersøkelse eller behandling
 • Svar på prøvene
  • Din egen lege får uansett kopi av svaret og brev om inngrepet
 • Ta kontakt med lege/avdelingen hvis du får
  • Uvanlig blødning fra skjeden
  • Tiltagende magesmerter
  • Uforklarlig feber
  • Andre uforklarlige smerter eller ubehag

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no