Pasientinformasjon - medisinsk abort

Line Bjørge

Medisinsk abort - tablettbehandling

 • Etter samtale og undersøkelse av lege og sykepleier ved gynekologisk poliklinikk, får du en tablett mifepristone (Mifegyne®). Abortpillen hemmer hormonet som bevarer svangerskapet. Det stanser derfor den videre utviklingen av svangerskapet. De fleste får lite bivirkninger. Men blødning forekommer, noen ganger kraftig, eventuelt med klumper (koagler). Enkelte kan få magesmerter, kvalme, svimmelhet og føle seg trette. Samme dag som du får Mifegyne® tas blodprøve for å fastslå din blodtype. Du kan reise hjem etter inntak av tabletten
 • Etter to døgn skal du tilbake som dagpasient. Du får da tabletter misoprostol (Cytotec®) som settes i skjeden. Tablettene setter i gang sammentrekninger av livmoren. Dette kan gi smerter. Smertestillende medisin gis for å forebygge, senere etter behov. De fleste aborterer etter noen timer i avdelingen og kan reise hjem etter 4-8 timer
 • Hvis du skal abortere hjemme får du med deg skriftlig informasjon om hvordan du utfører dette. Du får også med deg de tablettene du trenger for å abortere og smertestillende. Du bør ha noen hos deg. Den dagen du aborterer blir du oppringt av en sykepleier eller du får et telefonnummer du kan ringe hvis du har behov for det
 • Etter aborten er det vanlig med blødninger som ved en vanlig menstruasjon, eller rikeligere, i 10-21 dager
 • Oppfølging (avdelingens rutine)

Fordeler

 • Trygg, effektiv behandling
 • Kan utføres tidligere enn en kirurgisk abort, vanligvis fra 6. svangerskapsuke
 • Slipper narkose/operasjon
 • Kan være hjemme

Ulemper

 • Tar lengre tid enn en kirurgisk abort
 • Vanlig med blødning i inntil tre uker
 • Kan være smertefull, selv med smertestillende
 • Det hender (uvanlig) at abortpillen ikke har hatt ønsket effekt, og at abortinngrepet gang må gjentas. Dersom du fortsatt har symptomer på graviditet, må du kontakte sykehuset

Råd

 • Ved sterke smerter, kraftig blødning eller feber over 38o den første uken bør du ta kontakt med gynekologisk poliklinikk, tlf ......................, eller gynekologisk avdeling, tlf ……….
 • Unngå karbad, samleie og bruk av tampong så lenge du blør
 • Er du usikker på om du ønsker abort, kan vi tilby samtale med sosialkurator. Vi kan også tilby prevensjonsveiledning

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no