Pasientinformasjon – operasjon for urinlekkasje

Sigurd Kulseng-Hanssen

Båndoperasjon for urinlekkasje (tensjonsfri vaginal tape (tvt))
Årsak til urinlekkasje ved hoste

 • Urinlekkasje ved hoste skyldes ofte svekkelse i festet av skjede og urinrør til bekkenveggen og/eller skade av nervene som går til musklene i bekkenbunnen og urinrøret. Skade kan oppstå ved fødsel. De som ikke har født, kan også ha urinlekkasje ved hoste

Bedøvelse

 • Inngrepet utføres i lokal bedøvelse. Du kan da hoste under operasjonen.

Operasjon

 • Slimhinnen i skjeden åpnes 2 cm under urinrøret. Et flettet prolen kunststoffbånd føres via en nål på begge sider av urinrøret opp bak skambenet. Båndet strammes til du lekker kun en dråpe ved hoste. Snittet i slimhinnen sys med tråd som forsvinner av seg selv. Etter inngrepet er det ikke nødvendig å legge kateter til blæren. Du skal etter operasjonen kunne tisse uten problemer
 • Det kan under operasjonen en sjelden gang være vanskelig å stramme båndet riktig. Blir båndet strammet for mye kan det bli vanskelig å late vannet. Er båndet lagt for stramt kan operatøren dagen etter inngrepet slakke båndet
 • 80-90 % av blir kvitt lekkasjen etter operasjon
 • De som lekker både ved hoste, nys og hopp og ved trang blir i oftest mindre plaget av trang lekkasje, noen få kan bli mer plaget av trang lekkasje etter båndoperasjon
 • De som kun har lekkasje ved trang (urge) til å late vannet (trang eller urge-lekkasje) kureres ikke ved operasjon. Enkelte som ikke tidligere har hatt trang lekkasje få slik lekkasje etter inngrepet

Komplikasjoner

 • Nålen som skal føre prolenbåndet på plass kan ved et uhell bli ført gjennom blæreveggen. Dette oppdager operatøren når hun/han ser inn i blæren med kikkert (cystoskop). Nålen fjernes og settes på riktig sted. Såret i blæren gror i løpet av kort tid. I slike tilfeller vil du kanskje få kateter til blæren i noen dager etter inngrepet.
 • Ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, oftest blodansamlinger, blodpropp eller infeksjon.
 • Prolenbåndet har kun vært brukt ved operasjoner for urinlekkasje siden 1994. Langtidseffekten av denne type bånd er derfor ukjent. Prolen har imidlertid vært brukt ved andre kirurgiske inngrep i mer enn 25 år uten at det har vært rapportert komplikasjoner

Forløp etter operasjonen

 • De fleste later vannet langsommere etter inngrepet. Dersom du ikke får til å late vannet etter inngrepet må du kontakte operatøren eller avdelingen

Etter sykehusoppholdet

 • Det er vanlig med 1 til 2 ukers sykmelding. Ved meget tungt fysisk arbeid sykmeldes inntil 4 uker
 • Etter 4 uker kan du ha samleie
 • Det er ønskelig med kontroll for eksempel 6 måneder og 3 år etter inngrepet

© Norsk gynekologisk forening 2009

Jan Martin Maltau
Hovedredaktør
jan.maltau.@unn.no

Heidi Frances Thornhill
Medredaktør
heidi.thornhill@helse-bergen.no

Marie Ellstrøm Engh
Medredaktør
m.e.engh@medisin.uio.no